Arild Rønsen

EU for fred?

Kanskje var ikke fredsprisen til EU helt i tåka?

Da ryktene begynte å gå for alvor, var det gjengs oppfatning i mine kretser. «Ikke en gang Jagland kan være så gæern!» Et døgn i ettertid ser jeg litt annerledes på det.

Jaglands hovedargument, at EU i sin natur og fra sin spede start i bunn og grunn var et fredsprosjekt, er det bred enighet om. Enkelt sagt: Et Europa uten Kull- og stålunionen av 1951 kunne vært et helt annet Europa. Rustningsindustrien ble regulert, slik at Frankrike og Tyskland ikke lenger kunne gå til krig mot hverandre. Et håndslag til freden? Åpenbart. Til og med Nei til EUs nestleder holder muligheten åpen for at EU burde fått fredsprisen en gang på 50-tallet.

Dårlig timing – nå som EU-Europa er i økonomisk og tiltagende økonomisk krise? Mulig, men det kan også snus på hodet. Det er akkurat nå, i krisetider, at noen bør løfte blikket, og se Det store bildet. Det som har forandra tidligere diktaturer i Sør-Europa (Spania, Hellas, Portugal) til parlamentariske demokratier, og som har forårsaka samme prosess i de øst-europeiske diktaturene.

Jeg hører mange av mine venner på venstresida blåse av dette, men det er jo et faktum: Hvis disse statene hadde forblitt diktaturer – vel, så hadde de ikke sluppet inn i EU.

I tillegg er det vel ikke sånn, at EU – som sådan – har skyld i den økonomiske krisa? Skjedde ikke det samme i USA, et geografisk område der EU muligens ikke kan tillegges skyld? Ville de kriserammede landene hatt en mer ansvarlig finansnæring, om de ikke var medlem i EU? Neppe. (Det ville antageligvis vært enklere å lappe sammen økonomien uten å være knytta til Euro, men det blir et mindre spørsmål i den store sammenhengen.)

Redaktør Braanen i Klassekampen skriver at det å gi EU æren for freden i Vest-Europa siden andre verdenskrig, er det samme som å gi Sovjet og Comecon æren for freden i Øst-Europa mellom 1945 og 1989. Helt identisk er det vel ikke, all den tid medlemskap i Comecon forutsatte at landet var styrt av et diktatur?

Hva så med det som på EU-språket heter «stabilitet og fremgang gjennom økonomisk fellesskap»? Der står det virkelig ikke så fortreffelig til. Det er vanskelig for oss å forstå, men Røde Kors driver nå altså pengeinnsamling til spanske familier – der ungene ikke spiser annet enn det måltidet de får på skolen. (På den annen side: Noen vil framheve det faktum at det deles ut måltider på skolene som bevis på at landene har «levd over evne». Au, da!)

Var EU avgjørende for Jernteppets fall? Neppe, den rollen er overvurdert. Indre krefter i Sovjetunionen (og kanskje NATOs eksistens) var mye viktigere – på samme måte som at det bare er indre krefter som kan styrte diktaturet i Kina.

Det viktigste argumentet mot fredsprisen til EU er etter min oppfatning det faktum at medlemslandene samla står for 32 prosent av verdens våpeneksport. (Norge kommer dessverre enda dårligere ut i denne sammenheng.) Og det står vel i Alfred Nobels testamente at prisen skal gis til en kandidat som arbeider for nedrustning av arméer ?


Share
|
<

Arild Rønsen. Født 27. november 1955. Norsk journalist, redaktør, musiker og forfatter, kjent som fan av Vålerenga og som rock- og jazz-skribent.