Arild Rønsen

Nå kan nasjonen trekke et lettelsens sukk

I folkelig språkbruk er han nå bare en splitter pine gal mann. Som kan dømmes til fengselsstraff. Heldigvis.

Vi har foreløpig bare fått se konklusjonene de sakkyndige Agnar Aspaas og Terje Tørrissen har trukket. Men de kunne neppe vært klarere. Anders Behring Breivik var ikke psykotisk i gjerningsøyeblikket, og kan dermed stilles til rette for sine handlinger. Han er, ifølge denne rapporten, et menneske som ikke lider av vrangforestillinger.

Aspaas og Tørrissen vil ikke gå nærmere inn i materien før rettssaken, men det er vanskelig å trekke annen konklusjon – foreløpig – enn at de mener han har hatt en vanvittig, men altså fullt ut forklarlig, politisk motivasjon for sine handlinger. I en annen målestokk, men likevel overførbar: Var Josef Stalin sjuk? Var Pol Pot sjuk? Var Adolf Hitler sjuk? Eller utførte de bare spill vill gærne handlinger, samtidig som de var klare i toppen?

Jeg tror brorparten av det norske folk i dag trekker et lettelsens sukk. De fleste av oss finner det rett og slett ikke rimelig, at en mann som har forberedt disse handlingene i ni år – og som viser seg i stand til å gjennomføre dem – kan være utilregnelig, i rettslig forstand. Tvert imot; mer gjennomtenkte og beregnende handlinger er det vanskelig å tenke seg. Målet for terroren underbygger dette synspunktet: Det var ikke tilfeldig at Breivik tok Regjeringskvartalet og Utøya. Han gikk løs på ledelsen for «kulturmarxistene» i NorgeDet norske Arbeiderparti og AUF.


PER SANDBERG: Forutseende.

Vi har faktisk noe å takke Per Sandberg for i dag. Fremskrittspartiets justispolitiske talsmann ble utsatt for kritikk da han tidlig tok til orde for en ny rettspsykiatrisk vurdering. «Sandberg skjønner ikke rollefordelinga mellom rettsapparat og politikk.» Jo, Sandberg skjønte det – at politikerne ikke må la seg kneble til å opptre fullstendig rigid. Det er lov for politikere å opptre som politikere, som folk som mener noe.

Mye takket være hans og bistandsadvokat Mette Yvonne Larsens press ble Aspaas og Tørrissen satt i arbeid – et arbeid som resulterte i hva mange vel har ment å vite på forhånd, men likevel: Rettspsykiatri er ikke matematikk. I rettspsykiatrien har vi nå fått bevist at 2 +2 faktisk ikke = 4. Om vi nå får en debatt om rettspsykiatriens rolle i norsk rettsvesen? Dumt spørsmål. For her er vi jo vitne til et rettspsykiatrisk kollaps.

Om ikke Behring Breivik skulle vise helt andre psykopatiske trekk i i løpet av rettssaken, er utfallet nå gitt: Han blir idømt 21 års forvaring. Hvilket betyr at samfunnet får rett til å holde ham innesperra på livstid. Fordi? Som Aspaas og Tørrissen skriver: «Det er høy risiko for gjentatte voldelige handlinger.»

En gledens dag, oppi all tragedien.


Share
|

Arild Rønsen. Født 27. november 1955. Norsk journalist, redaktør, musiker og forfatter, kjent som fan av Vålerenga og som rock- og jazz-skribent.