Arild Rønsen

Er det feil å ville ha mer fritid?

Skatt – arbeid – fritid. Debatten kommer like årvisst som statsbudsjettet, og jeg lytter til Fremskrittspartiets kronprins Ketil Solvik-Olsen.

I tillegg til å fjerne formuesskatten, vil han senke skatten på ”vanlig lønn” for folk som tjener flere millioner i året.

Hans hovedargument lyder sånn: Hvis vi senker skatten – på all inntekt, enten du tjener lite eller mye – vil det stimulere til at folk jobber mer. Men er det virkelig ei målsetting; at folk skal bruke enda mer tid på jobben sin?

Jeg er av stikk motsatt oppfatning. Folk flest burde få mer tid til å lese bøker, høre på plater, gå på kino og ta seg en tur i elva for å fiske. Jeg er ikke sikker på hvordan dette bør slå ut i skattekroner, men et system som ”stimulerer til mer arbeid” er i hvert fall ikke veien å gå.


KETIL SOLVIK-OLSEN: Har et mystisk syn på forholdet mellom arbeid og fritid.

Noen sa det en gang slik: ”Arbeidere i alle land, hold opp med det.” Jeg mener ikke det, altså at folk skal slutte å jobbe – men jeg mener oppriktig at folk flest jobber mer enn nok i dag. Det kan da umulig ses på som framgang, om bussjåfører i flokk og følge begynner å jobbe doble skift – fordi skatten er senka på overtidsbetalinga? Det er jo mye viktigere at han eller hun har tid til å være sammen med sin familie!

Jeg skjønner at dette er en innfallsvinkel som ligger utafor referansene i det daglige arbeidet i Stortingets finanskomité. Men det er likevel et faktum: Folk flest ønsker å jobbe mindre, ikke mer. Ergo vil folk flest måle framgang i færre timer på jobben - ikke i flere, fordi de får mer betalt for å jobbe overtid.

Men roper ikke mange bransjer på flere hender i arbeid? Ikke minst helsevesenet? Jo. Og i en litt bedre organisert verdensøkonomi ville Norge invitert arbeidsløse grekere og spanjoler, slik at de kunne jobba og betalt skatt i Norge, istedenfor å gå på stadig lavere trygd i Aten og Madrid.

Men sånn er kapitalismen dessverre ikke innretta.


Share
|

Arild Rønsen. Født 27. november 1955. Norsk journalist, redaktør, musiker og forfatter, kjent som fan av Vålerenga og som rock- og jazz-skribent.