Arild Rønsen

JENS STOLTENBERG: Eneste alternativ?

No alternative?

Venstresida har ingen svar. That’s the problem.

Jeg var ikke til stede på ”Gjenreis SV”-konferansen i helga. Jeg har aldri vært medlem av det partiet, og svært lite tyder på at jeg kommer til å bli det. Saken er så dramatisk som dette: Hvis ikke venstresida har et slags svar på den økonomiske krisa som nå rir Europa – ja, så har ikke venstresida noen berettigelse.

Dette er et mye viktigere spørsmål enn hvem som blir ny leder i SV. Som debattleder i Søndagsavisa, Eva Nordlund, akkurat nå sa det i ei biseting: ”… i den grad det fins noen venstreside …”

For dette er jo ubestridte fakta: Mens venstresida har diskutert hijab og amming, har finanskapitalen tatt makta. I marxistiske termer: Venstresida har konsentrert seg om overbygninga, mens den har overlatt basisen, det som egentlig teller – økonomien – til finanskapitalen. Økonomi er blitt et ”høyrefag”. Ei historisk feilbedømming, for å si det litt forsiktig.

I Søndagsavisa sitter Jonas Sjöstedt, en mann som har ni år lang erfaring som EU-parlamentariker for det svenske SV, Vänsterpartiet. ”Om vänstern inte kan ge nogon svar …”, sier han. Så – ja, hva da? Han har i hvert fall ingen svar. Den eneste som er konkret i Søndagsavisa, er Høyres ideolog Torbjørn Røe Isaksen. Han sier det åpenbare - det som venstresida ikke vil, eller ikke evner å innse: Venstresida har ingen svar.

Røe Isaksen har helt rett. På denne sida av Sovjetunionen og Kinas overgang til kapitalismen fins ingen reell systemkritikk.

Tobinskatten? Yes! En god idé! Men den er det jo lederne i ”det markedsliberalistiske prosjektet EU” som går inn for! Er det sånn å forstå, at Angela Merkel og Nicolas Sarkozy plutselig er blitt ”venstre”?

Audun Lysbakken sier til NRK at ”vi som er til venstre for sosialdemokratiet må komme opp med svar”. Fint. Men hva består denne posisjonen i? Motstand mot oljeboring i nord? Offentlig organiserte papparinger? Jeg kommer til å tenke på hva Josef Stalin skal ha sagt ved enkelte anledninger, da de lokale partikoryféene fortalte hvor flott det gikk på alle felt de hadde ansvar for: ”Men kamerat, hvordan går det med såingen?”

Nettopp. Det beklagelige faktum er at venstresida er bankerott. Ingen idéer. Ingen svar. Ikke ut over stø kurs. Jens Stoltenberg.


Share
|

Arild Rønsen. Født 27. november 1955. Norsk journalist, redaktør, musiker og forfatter, kjent som fan av Vålerenga og som rock- og jazz-skribent.