Arild Rønsen

Skatt på formue?

Formuesskatt: Roar Flaathen er på sporet.

LO-lederen vil ha en ”gjennomgang” av reglene for formuesskatt. Det han i praksis sier, er at han vil se på løsninga med å frita såkalt ”arbeidende kapital” fra formuesskatten. Arbeidende kapital er maskiner, skurtreskere etc. – og kanskje også skipene og oljeplattformene til de rikeste rederne?

Her er det bokstavelig talt mange skjær i sjøen, men jeg mener Flaathens (og KrF’s og Sp’s) idé bør forfølges. Alt som har med skatt å gjøre er som regel problematisk, men akkurat dette er faktisk ikke vanskelig.

Tenk deg at du driver en familiebedrift med samla netto formue/midler på ti millioner kroner – fordelt på eiendom og maskiner. Siden formuesskatten i Norge er 1,1 prosent, skal du altså betale 110.000 i formuesskatt, hvert år. Ikke så mye, kan man si. Men problemet oppstår idet du skal betale denne skatten, også i de åra da bedriften din går med underskudd. For å kunne betale skatten, må du altså øke utbyttet du tar ut av bedriften, for å betale formuesskatt – penger som ellers kunne gått til investeringer, og dermed til å skape nye arbeidsplasser.

Dette er ikke vanskelig å forstå, ikke en gang for en som aldri har hatt mer enn 100 kroner i banken.

Dette er åpenbart en ufornuftig ordning. Men fins det noen vei ut av dette uføre – uten samtidig å gjøre Kjell Inge Røkke og Stein Erik Hagen til helt legale nullskattytere? Det er dette LO-Flåthen vil ha en ”gjennomgang” av, og jeg syns han fortjener å få sin vilje.

Og hvorfor ikke ta Siv Jensen på ordet? Hun sier at hun - om formuesskatten skulle forsvinne - er villig til ”å se på nye modeller for kapitalbeskatning, for ikke en gang de rikeste ønsker jo være nullskattytere!” Vel, vis fram korta. Hvordan har du tenkt å løse dette, Jensen? Kom opp med modellen din; det ville gjøre saker og ting mye enklere.

Kanskje ligger løsninga i det såkalte skjermingsfradraget? Ordninga Høyres finanspolitiske talsmann Jan Tore Sanner behendig unngår å snakke om; han mener at fjerning av formuesskatten ikke vil føre til at de rikeste blir nullskattytere – fordi finansminister Per-Kristian Foss innførte 28 prosent skatt på utbytte. Problemet med argumentasjonen er at Foss’ regler gjør at de rikeste i praksis kan ta ut tre prosent av inntekten, uten å betale skatt: Dette går under vignetten skjermingsfradrag.

Altså: Har skipsreder Fredriksen tjent 3 milliarder i løpet av ett år – hvilket ikke er uvanlig – kan han ta ut 30 millioner i skattefritt utbytte! Det er en lønn til å leve av, selv for Fredriksen, og ingen tror vel at han ikke benytter seg av ordninga?

For den spesielt interesserte, gjengir jeg Wikipedias definisjon på skjermingsfradraget. Og det er grunn til å spørre: Hvorfor i all verden slipper Jan Tore Sanner unna? Kan ikke NRKs og TV 2s journalister regla?

”Aksjeutbytte og -gevinster (aksjeinntekter) som overstiger avkastningen av en risikofri kapitalplassering, beskattes som alminnelig inntekt på fysiske aksjonærers hånd. Utbytte som ligger innenfor avkastningen av en risikofri alternativ investering, skjermes for skatt gjennom skjermingsfradraget. Skjermingen fastsettes ved å multiplisere aksjens kostpris med en risikofri markedsrente. Ubenyttet skjerming kan fremføres og fradras i utbytte på samme aksje senere år. Ubenyttet skjerming tillegges også neste års skjermingsgrunnlag. Ved realisasjon av aksjen kan ubenyttet skjerming fradras i eventuell gevinst.”

Enkelt sagt: Etter dagens regler blir Hagen og Røkke nullskattytere, hvis formuesskatten fjernes.


Share
|

Arild Rønsen. Født 27. november 1955. Norsk journalist, redaktør, musiker og forfatter, kjent som fan av Vålerenga og som rock- og jazz-skribent.