Arild Rønsen

ABB: Ut i det fri, om 10-12 år? Ingen god idé.

Skal ABB tilbake?

Nils Christie mener Anders Behring Breivik bør behandles i henhold til ”vanlig norsk rettspraksis”, altså at han skal ut i det fri. Fornuftig?

Jeg har stor respekt for kriminologiprofessoren, og har da også ved flere anledninger gitt offentlig uttrykk for dette. Men nå mener jeg han er på ville veier.

Like klart som jeg tar avstand fra innføring av dødsstraff, tar jeg avstand fra at ABB noen gang skal ut i det fri. I strafferettspleien er det viktig å ta hensyn til vanlige folks rettsoppfatning, og folk flest vil rett og slett ikke forstå at mannen som kaldblodig tok livet av 77 mennesker 22. juli 2011 noen gang skal ”rehabiliteres” tilbake til samfunnet.


NILS CHRISTIE: Vil han virkelig ha ABB som nabo?

Samfunnet har etter min oppfatning ingen forpliktelse i så måte. Selvfølgelig skal han få sin sak behandla etter norsk lov, og selvfølgelig skal han få sin sak prøvet etter femårsregelen for videre forvaring. Jeg er klar over at bevisbyrden ved forlenga forvaring ligger på påtalemyndigheten, men det kan i tilfellet ABB umulig være vanskelig å argumentere med fare for gjentakelse.

Når skal muligheten for å idømme et menneske livsvarig forvaring tas i bruk, hvis den ikke skal benyttes for massedrap på 77 uskyldige mennesker?


Share
|

Arild Rønsen. Født 27. november 1955. Norsk journalist, redaktør, musiker og forfatter, kjent som fan av Vålerenga og som rock- og jazz-skribent.