Arild Rønsen

Hva mener Solhjell, egentlig?

Jeg er ikke av natur utprega fan av Høyres skolepolitikk. Men jeg innrømmer at jeg ikke skjønner bæret av hva Bård Vegar Solhjell mener.

Jeg betrakter meg sjøl som fundamentalist i spørsmålet om grunnskolen i landet. Rik og fattig, dattera til direktøren og sønnen til bussjåføren - de skal gå på samme skole og i samme klasse. Hvis vi ikke har et slags felles utgangspunkt i livet, hvordan skal vi da kunne skape et samfunn bygd på felles verdier?

Derfor er jeg motstander av alle religiøse skoler på grunnskole- og ungdomsskoletrinnet. Jeg er selvfølgelig ikke motstander av at elevene lærer om islam og kristendommen, men det er noe helt annet enn å gå i skole for å lære å bli religiøse. De som vil lære unga sine opp i tråd med det som står i Koranen eller Bibelen, får faktisk finne seg i å stå for den utdanninga sjøl.

Men er jeg motstander av at det fins spesialtilbud for 14-åringer som vil lære seg å danse ballett? Nei, det er jeg definitivt ikke. Høyrebyråd Torger Ødegaard har også min fulle støtte i å opprette spesialtilbud for de som er spesielt talentfulle som fiolinister eller pianister. Det kan umulig være feil at ei jente som er flink til å spille fiolin får lov til å øve inn en konsert sammen med en flink pianist i skoletida.

En forutsetning for å beholde min støtte, er at ballettdanserne og pianistene går i helt vanlige klasser i de andre fagene. Dette byr på utfordringer for de som skal sette opp timeplanen, men sånt må vi kunne fikse.

Ødegaard er enkel å forstå - selv om jeg har mistanke om at han innerst inne vil gå lengre i sin iver etter å tilfredsstille de ”spesielt talentfulle”. Men den saken står ikke på dagsorden. Da finner jeg det langt vanskeligere å følge SVs tidligere kunnskapsminister.

Bård Vegard Solhjeller tilhenger av at ungdomsskoleever som er flinke i matematikk skal kunne følge pensum fra videregående. Og ditto, at flinkingene på videregående skal kunne lese universitetets pensum. Men er ikke dette nettopp hva Ødegaard forfekter; å opprette ”spesialklasser”?

Eller har Solhjell tenkt seg at de som skal lese høyere pensum skal sitte på enerom? Kanskje uten lærer?

Slik jeg ser det, er Høyre i ferd med å ta fornuftige grep i osloskolen. Det burde applauderes, og ikke møtes med tungetale a la Solhjell. Dette er nemlig den eneste veien å gå, om vi skal vinne den grunnleggende kampen om enhetsskolen.


Share
|

Arild Rønsen. Født 27. november 1955. Norsk journalist, redaktør, musiker og forfatter, kjent som fan av Vålerenga og som rock- og jazz-skribent.