Arild Rønsen

La loven ligge fast

Er det ”naturlig” å se på strafferammene for de mest alvorlige forbrytelsene?

Noen og hver har vel lært at man skal være forsiktig med å innta bastante standpunkt på et tidlig tidspunkt. Likevel mener jeg det ikke er noen grunn til å se på straffenivået i Norge – av spesielt to årsaker.

1) Hvem kan for alvor tro at Anders Behring Breivik ville unnlatt å begå sine ugjerninger, om han visste at antall drepte hadde innvirkning på hans straff?
2) Breivik vil aldri igjen komme ut som fri mann. Det sikrer vårt nåværende strafferegime.


AKHTAR CHAUDRY: Mener han virkelig at Behring Brevik skal "rehabiliteres"?

Av sistnevnte grunn, blir jeg forbausa over å lese hva Akhtar Chaudry (SV) sier til Klassekampen tirsdag: ” I denne saken er det klart at gjerningsmannen kommer til å sitte inne veldig, veldig lenge. Da er det viktig at vi har et system hvor rehabilitering kan skje bak murene.”

Dette kan umulig tolkes på annet vis enn at Chaudry faktisk ser for seg at Behring Breivik en gang skal ut i samfunnet – som ”rehabilitert”.

Dette må ikke skje, og jeg føler meg trygg på at det aldri kommer til å skje. Ungdommen – 22. juligenerasjonen – vil aldri tillate noe slikt. De vil huske Breivik like lenge som besteforeldrene deres husker Quisling.

Jeg tror det er fornuftig å dømme Behring Breivik til 21 års fengsel, etter terrorparagrafen. Så får vi forbeholde dommer som retter seg mot ”forbrytelser mot menneskeheten” det paragrafen er ment for: Krigsforbrytelser og etnisk rensing.

Norge er ikke i krig. Og Behring Breivik kan med den nåværende loven i hånd sperres inne på livstid.


Share
|
<

Arild Rønsen. Født 27. november 1955. Norsk journalist, redaktør, musiker og forfatter, kjent som fan av Vålerenga og som rock- og jazz-skribent.