Arild Rønsen

Hva er det PST skjuler?

Fra PST til Arild Rønsen: ”Strengt hemmelig”, derfor får du ikke se hva du ber om å få se.

Samme dag som presseorganisasjonene på ny ble nekta tilgang til lydbåndopptakene fra Treholtsaken, mottok jeg brev i samme anledning. Jeg har bedt om innsyn opptil flere ganger, og 11. februar ba jeg spesifikt om å få se side 65, 66 og 67 av originaldommen – altså ”pengebeviset”.

Innholdet i disse sidene har i sin helhet vært avgradert siden 1991. Men Politiets Sikkerhetstjeneste (PST) står på sitt. Her er brevet jeg mottok i går:

”Vi viser til e-post av 11. februar 2011. I e-posten presiseres det av innsynsbegjæringen gjelder sidene 65, 66 og 67 i dommen.

Vi har i brev av 27. Januar d.å. besvart henvendelsen din om innsyn i deler av den originale Treholtdommen. Som vi skriver er dette eksemplaret fortsatt gradert STRENGT HEMMELIG. I medhold av sikkerhetslovens bestemmelser finner vi dermed å måtte avslå begjæringen om innsyn i de aktuelle sidene i den originale Treholtdommen.”

God dag mann, økseskaft. Her ber jeg uttrykkelig om å få se materiale hvis innhold definitivt ikke er ”strengt hemmelig” – dette bekreftes av PST. Hva er det de har å skjule? Helt konkret: Hva befinner seg av forklarlige og uforklarlige rettelser i teksten på side 66?

Avslaget PST gir til meg er like logisk som forklaringa de gir på norsk presses forespørsel om å få tilgang til lydbåndene. PST ser ikke å kunne gi innsyn, fordi Gjenopptakelseskommisjonen er i arbeid!

Dette henger jo overhodet ikke på greip. Blir det liksom enklere å la pressen få innsyn, etter at Gjenopptakelseskommisjonen har fatta sin avgjørelse? PST kunne like gjerne svart at pressen nektes innsyn fordi sjakk-OL skal arrangeres i Tromsø.

Det er all grunn til å stille mange spørsmål, men i denne omgang bare dette: Er det virkelig ingen myndighet i dette landet som kan instruere PST? Skal virkelig Janne Kristiansen kunne bestemme at ingen får høre hva som ble sagt i åpen rett i 1984/85?

Er dette i så fall et demokratisk problem? Ligner ikke dette mistenkelig på metoder som benyttes i stater vi nødig sammenligner oss med?


Share
|

Arild Rønsen. Født 27. november 1955. Norsk journalist, redaktør, musiker og forfatter, kjent som fan av Vålerenga og som rock- og jazz-skribent.