Arild Rønsen

TREHOLT & TITOV: Avslørt med metoder som fortsatt er strengt hemmelige.

Treholtdommen ER hemmelig!

Er det mulig at et 26 år gammelt rettsdokument fortsatt er hemmelig? Svaret er ja!

Om jeg skal være ærlig, så stilte jeg spørsmålet reint retorisk. Er Treholtdommen hemmelig?.

Her om dagen lå svaret i posten. Jeg gjentar det enkle spørsmålet: Er det mulig å få se den originale dommen i Treholtsaken? Siden jeg ikke anser dette som en privat konversasjon, siterer jeg fra PSTs svar til meg av 27. januar 2011:

”Politiets sikkerhetstjeneste oppbevarer et antall eksemplarer av Eidsivating lagmanssretts dom av 20. juni 1985 i saken mot Arne Treholt. Dokumentet betegnet som eksemplar nr 1 fremstår som den originale dommen med håndskrevet rettsbok. Eksemplar nr 1 er fortsatt gradert STRENGT HEMMELIG. I medhold av sikkerhetslovens bestemmelser finner vi dermed å måtte avslå Deres begjæring om innsyn i den originale Treholt-dommen.”


JANNE KRISTIANSEN: PST-sjef som holder kortene tett.

En vanlig reaksjon på dette svaret, har jeg erfart, lyder sånn: Er’e mulig? Ja, det er det – og selv om PST ikke grunngir sitt avslag i annet enn det faktum at det står STRENGT HEMMELIG på dommen, skal jeg forsøke å forklare. Ikke på etatens vegne (!), men slik jeg tror dens representanter ville ha argumentert, hvis de ble nødt til det:

Hele Treholtdommen er i dag avgradert, med ett unntak: Side 73-78. På disse sidene forteller spaningsleder Ørnulf Tofte hva en avhoppa agent har fortalt til en ”samarbeidende tjeneste”. Samarbeidspartneren viste seg å være det britiske MI6, og KGB-agentens navn var Oleg Gordievskij.


PÅ FINT BESØK: Oleg Gordievskij i samtale med USAs president Ronald Reagan.

Jeg stopper opp litt allerede her, for å understreke det faktum at retten i sin tid fant grunn til å legge avgjørende vekt på, å feste lit til, en muntlig tredjehånds gjengivelse av hva en anonym avhopper hadde fortalt til en like anonym ”samarbeidende tjeneste”. Et relativt spesielt bevis, må det være lov å mene.

Det faktum at Gordievskij har vist seg som en særdeles upålitelig kilde, lar jeg ligge i denne omgang. (Han har blant annet måttet trekke tilbake beskyldninger om at Labour-lederen Michael Foot var KGB-agent!) Men det er et faktum at han har beskrevet sitt forhold til Treholtsaken i sin sjølbiografi. Men i Norge er altså hans beretning, via Ørnulf Tofte, fortsatt hemmelig! 26 år i ettertid!

Det argumenteres med at Gordievskjis forklaring kan avsløre det hemmelige politiets arbeidsmetoder. Ærlig talt: Hvis Ørnulf Tofte og hans agenters virke for 30 år siden fortsatt er gangbart virke, i den grad at metodene må holdes hemmelige – vel, så ber jeg en bønn for vårt rikes sikkerhet. Da har vi knapt annen mulighet, enn å stole på overnaturlige krefter.


Share
|

Arild Rønsen. Født 27. november 1955. Norsk journalist, redaktør, musiker og forfatter, kjent som fan av Vålerenga og som rock- og jazz-skribent.