Arild Rønsen

Fra US Embassy til Stortinget

Ligger Stortinget i den amerikanske ambassadens umiddelbare nærhet?

Ligger Stortinget i den amerikanske ambassadens umiddelbare nærhet?

Jeg følger den åpne høringa i Stortinget omkring overvåkinga rundt den amerikanske ambassade. Den er dessverre lite opplysende, hovedsakelig fordi stortingsrepresentantene ikke stiller de mest åpenlyse spørsmål. Resultatet er at utenriks- og justisministeren uopphørlig kan henvise til ”skjønn”.


KNUT STORBERGET: Får ikke de mest opplagte spørsmål.

I sin redegjørelse til Stortinget rett før jul, gjorde justisminister Knut Storberget det klart at enhver ambassade har lov til å overvåke sitt ”eget territorium”, hvori innbefatta bygningens umiddelbare nærhet. Hvorfor er det ingen som spør enkelt:

Kan Stortinget sies å befinne seg i den amerikanske ambassadens umiddelbare nærhet?

Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune kan opplyse at luftlinja mellom ambassaden og Stortinget er 950 meter lang. Går vi veien langs den lille knekken rundt Utenriksdepartementet, må det være lov å operere med det rundere tallet 1 kilometer.

TV 2 har ettertrykkelig bevist at norske agenter i USAs tjeneste har hatt som oppgave å fotografere demonstranter utafor Stortinget.

Plan- og bygningsetaten kan fortelle at avstanden mellom Huseby og Stortinget er temmelig nøyaktig fem kilometer. Fins det noen fornuftig grunn til å tro at amerikanerne ikke hadde observert demonstranter utafor Stortinget, dersom ambassaden allerede var flytta til Huseby?

Er det ikke heller naturlig å tro at amerikanerne oppfatter ansamlinger av ”mulige fiender av USA” som identisk med ”umiddelbar nærhet” til ambassaden? Fins det i det hele tatt noen grunn til å tro at demonstrasjoner med ”USA-fiendtlig” preg ikke overvåkes, om de så finner sted i Trondheim eller Bergen?

Enkle spørsmål altså, som ikke stilles - blant annet fordi SVs Akthar Chaudry er mer opptatt av å fortelle utenriksminister Jonas Gahr Støre hvor usedvanlig klok han er.


Share
|

Arild Rønsen. Født 27. november 1955. Norsk journalist, redaktør, musiker og forfatter, kjent som fan av Vålerenga og som rock- og jazz-skribent.