Arild Rønsen

GRETE FAREMO: Oppklarer det meste.

RønsenLeaks: Faremo på Afghanistan

Har du noen gang lurt på hvorfor norske soldater befinner seg i Afghanistan? Grete Faremo har svaret.

Noen ganger er kommentarer overflødig. Jeg har tatt meg bryet med stenografisk å notere intervjuet Eva Norlund gjorde med forsvarsminister Grete Faremo i Søndagsavisa, NRK P2, for et par timer siden. Les, lytt og lær – her får du svar på alt du måtte lure på omkring vår ”nærvær” i Afghanistan!

Ordet går selvfølgelig først til programleder:

- Konsekvensene av norsk krigsinnsats i Afghanistan blir tydeligere - konsekvenser politikerne så å si aldri setter på dagsorden. Men denne uka var ikke debatt til å unngå, da det ble klart at Forsvaret, og forsvarsministeren, ikke hadde oversikt over hvor mange norske soldater som er skadd i Afghanistan. Velkommen til Søndagsavisa – forsvarsminister Grete Faremo.
- Tusen takk.
- Vet du nå hvor mange norske soldater som er skadd i Afghanistan?
- Jeg har bedt om en oversikt, og før jeg har fått et autorisert tall, så har jeg holdt meg til at det har jeg ikke et nøyaktig tall for, og det må vi bli bedre på. Så vi skal både få fram den historiske oversikten når det gjelder Afghanistan, og så skal vi ha et skikkelig godt, velfungerende system på plass for framtida.
Hvordan kan dere vite hvor farlige oppdrag norske soldater er ute i, uten statistikk over skadde og sårede?
- Vi har svært god oppfølging av den enkelte …
- Men helheten …
- … og vi har jo også en god oversikt over helheten, både over hvor mange som har deltatt, og hvilke situasjoner de har vært i. Men når jeg ikke kunne rapportere et konkret tall, så fikk jo den delen av debatten stor oppmerksomhet ... i situasjonen.
- Men du skjønner at det er litt vanskelig å forstå?
- Ja, og jeg måtte tenke gjennom situasjonen mange ganger selv, også. Jeg har jobba i mange forskjellige både bedrifter og i offentlige sektor. Og det å ha arbeidsgiveroversikter, som vi jo har, det er noe annet enn å ha full oversikt over skader, type skader.
- På den annen side; hvor store tap påfører norske styrker fienden?
- Eh… Dette er jo tall som aldri har vært offentliggjort. Og det er mange gode, også sikkerhetsmessige grunner, til det.
- Er det hensyn som taler for at de burde vært det? At vi hadde fått en mer konkret debatt om hva krig og krigsdeltakelse er her til lands dersom vi hadde fått vite noe om omfang?
- Den dagen jeg begynte som forsvarsminister så sa jeg at jeg vil ha større åpenhet i Forsvaret. Jeg vil også ha større åpenhet om oppdraget vårt i Afghanistan. Jeg ønsker rett og slett at den norske offentligheten skal ha et mere informert grunnlag for å ta debatten om vår tilstedeværelse i Afghanistan videre.
- Men så har du en anledning til å bidra her og nå, som forsvarsminister. Er det ikke mulig ut fra hensyn til den offentlige debatten, det demokratiske ordskiftet, om norsk innsats i Afghanistan – å si noe om omfanget?
- Det har jo vært en diskusjon om tapstall, både sivile tap, og våre egne tap, og jeg syns det er gode grunner for at ikke de allierte styrkene bidrar med opplysninger som faktisk kan øke spenningen.
- Ja, på hvilken måte kan det øke spenningen? Vet ikke de som har lidd tap, at de har lidd tap?
- Det tror jeg absolutt, og hvis det skulle komme elementer av eh … – ja, både tanker om hevn, eh … jeg hadde nær sagt, nærmest at det ble et poeng i seg selv å kunne vise høye tall, så ville det være forferdelig for situasjonen i Afghanistan. Forferdelig for det oppdraget vi er med på, knyttet til å skape større sikkerhet og stabilitet i Afghanistan for afghanerne.
- Men kommer du i skvis der, mellom det hensynet du ønsker å fremme, nemlig en åpen debatt, og det hensynet du har som forsvarsminister for soldater i krig?
- Ja, dette er spørsmål som må avveies og som er vanskelig å avveie. Det var aldri for meg et alternativ og … jeg hadde nær sagt fremme økt lukkethet.
- Kan du forstå at det kan høres litt hult ut, samme uka som vi altså har fått høre at dere ikke har oversikt skadde, at det ikke er en sånn statistikk?
- Nei, jeg er uenig med de i at dette kan virke hult. Jeg syns absolutt det er viktig for oss å få fram raskest mulig helt eksakte tall så fort som mulig, og det må komme i en form hvor vi også tar vare på personhensynet.
- Norske soldater har vært med på å ta krigsfanger, og overlate dem til afghanske myndigheter. Hvor mange handler det om? Og hvordan følges disse fangene opp – helt konkret.
- Eh… Nå tror jeg faktisk ikke det er …. eh … Ja, det er kanskje et bitte lite antall fortsatt i fengsel. Men vi har jo hatt en løpende oppfølging fra vår side. Dette er operative forhold som …
- Hva betyr operative forhold?
- … som Forsvaret best er i stand til å svare på. Jeg regner med at de som har hatt spørsmål på dette området, har rettet de til rette instanser i Forsvaret.
- Her er det mange som har hatt spørsmål til Forsvarsdepartementet. Røde Kors har jo vært redd for, at kanskje norske soldater kan ha vært med på å bryte torturkonvensjonene. Den internasjonale juristkommisjonen har også sendt flere brev til dere for å få redegjørelse når det gjelder overlevering av fanger.
- Jeg er klar over at det er stilt spørsmål, og jeg er også klar over at Den internasjonale juristkommisjonens norske avdeling har fått svar, og – som jeg sier – det er et lite antall.
- Du ser altså helt bort fra at Norge, for eksempel gjennom feil lovanvendelse, kan ha brutt med torturforbudet i internasjonal rett, ved overlevering av fanger i Afghanistan?
- Jeg har ikke noen opplysninger som gir grunnlag for meg å være urolig for det.
- Ni norske soldater har altså mista livet, kanskje så mange som ett hundre soldater er skadd, og tretten av dem alvorlig. Hva er oppnådd gjennom norsk krigsinnsats i Afghanistan, forsvarsminister Grete Faremo?
- Ja, det har vært forferdelig å tape ni liv i strid, og 2010 var i så måte et alvorlig år. Bakgrunnen for operasjonen i Afghanistan var å bidra til stabilitet og sikkerhet i Afghanistan, og hindre at det ble et nytt oppmarsjområde for terror.
- Målet for innsatsen i Afghanistan har jo endra seg underveis, fra kamp mot terror, via kamp for demokrati og kvinners rettigheter, til å oppfylle forpliktelsene overfor USA og Nato. Hva er målet akkurat nå? Hva vil norske og internasjonale styrker i Afghanistan oppnå før de trekker seg ut? Helt konkret.
- Ja, vi har jo i år oppstart av den fasen med overføring av sikkerhetsansvar til afghanske sikkerhetsstyrker med sikte på at de skal selv kunne være i stand til å ta det ansvaret i løpet av seinest 2014. Jeg tror alle ser at det å bare trekke seg ut, raskt og uten videre, kan skape den vanskeligste situasjonen for afghanerne.
- Takk for at du kom til Søndagsavisa, forsvarsminister Grete Faremo.
- Takk i lige måde.

Og da gjenstår bare dette: God søndag!


Share
|
<

Arild Rønsen. Født 27. november 1955. Norsk journalist, redaktør, musiker og forfatter, kjent som fan av Vålerenga og som rock- og jazz-skribent.