Arild Rønsen

Ja vel, statsråd?

Veit du hvem Kolbjørn Almlid er? Toril Hovdenak? Om du ikke visste det, så har de tatt makta fra selveste regjeringa!

Almlid og Hovdenak er henholdsvis styreleder og nestleder i Helse Midt-Norge. Ifølge helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen er det disse, pluss ti øvrige styremedlemmer, som bestemmer om Molde skal få nytt sjukehus. Det har seg nemlig sånn, at etter at Staten etter sigende overtok ansvaret for sjukehusdrifta her til lands, så er det folk som Almlid og Hovdenak som i realiteten bestemmer over sjukehusvesenet. ”Ansiktsløse byråkrater,” sier Høyres Bent Høie – og har vel sjelden hatt mer rett.


KOLBJØRN ALMLID: Mer makt enn helseministeren?

Har de makt, Almlid’ene og Hovdenak’ene? Om de har! Samtidig som det ikke skulle forundre meg om de – sammen med helseministeren – har godt betalt for å holde folket for narr. Strøm-Erichsen kan gjenta så mange ganger hun vil, at hennes forgjengere ”skriftlig har tatt forbehold om at det økonomiske må være på plass”.


TORIL HOVDENAK: Mer makt enn statsråden?

Det var ikke det Moldes befolkning hørte, da Jens Stoltenberg besøkte byen foran valget i 2007. Da avga han uforbeholdne løfter, lovnader han gjentok i 2009-valgkampen. Og absolutt alle som bor i Molde, uansett partitilhørighet, kan da umulig ha hørt feil?

Det vesentlige ligger imidlertid her: Hvem er det som styrer Helse-Norge? Anne-Grete Strøm-Erichsen sier at hun gjerne skulle ha punga ut – hvis bare Helse Midt-Norge hadde stilt opp med sin andel! Excuse me?

Er det ikke sånn at Staten ”har overtatt styringa av helsevesenet”? Staten, er det Kolbjørn Almlid og Toril Hovdenak? Om vi skal ta helseministeren på alvor, oppviser hun jo det stikk motsatte av at Staten har tatt makta. Tvert i mot framstår hun som direkte avmektig.


ANNE-GRETE STRØM-ERICHSEN: Minister med tom verktøykasse?

Gitt at Strøm-Erichsens oppfatning av maktforholda i denne saken overensstemmer med virkeligheten, er det all mulig grunn til å spørre: Har Arbeiderpartiet stått i spissen for en helsereform som gjør at statsråden må be 12 byråkrater om lov, før regjeringa kan si noe så opplagt som at folk som bor i Molde – det fins drøyt 25.000 av dem – faktisk skal ha et fullverdig sjukehustilbud?

Siv Jensen og Erna Solberg roper på statlig styring, mens Arbeiderpartiet skylder på Almlid og Hovdenak! Er det kanskje noe som ikke er helt på stell her?


Share
|

Arild Rønsen. Født 27. november 1955. Norsk journalist, redaktør, musiker og forfatter, kjent som fan av Vålerenga og som rock- og jazz-skribent.