Arild Rønsen

JANNE KRISTIANSEN: PST-sjef - visste ingen ting? Foto: PST

Er alt pill råttent i overvåkinga?

Har amerikanerne virkelig drevet ulovlig overvåking på norsk jord? Stopp pressen!

Politidirektoratet visste ingen ting. Justisministeren visste ingen ting. Men jeg merker meg én sak: PST skal, ifølge NRK, ha ”antydet overfor amerikanerne at det bare er norsk politi som skal drive denne typen aktivitet i Norge”.

Dette kan da umulig innebære annet enn at noen i PST har kjent til virksomheten? I hvert fall deler av den? I enhver annen bedrift ville det naturlige da være at toppsjefen, altså Janne Kristiansen, befant seg blant disse ”noen”. Men i PST er det ingen automatikk i så måte. Hvorfor? Fordi vi snakker om et firma der de ansatte gjennom årtier har ment at de står over norsk lov. Og om tjenestemennene står over norsk lov – ja, da kan de vel kanskje også finne det opportunt å stå over sin egen sjef?

Lundkommisjonen førte tydelig tale, og hundrevis av folk fikk økonomisk erstatning for å ha blitt ulovlig overvåka på 60-, 70-, og 80-tallet. Et av kommisjonens egne medlemmer, Berge Furre, ble endog ulovlig overvåka – mens han utførte sitt arbeid i denne offentlige oppnevnte kommisjonen!

Jeg anbefaler alle å lese Ørnulf Toftes bok ”Spaneren”. Den ble utgitt på Gyldendal i 1987, og er utstyrt med undertittelen ”Overvåking for rikets sikkerhet”. Just precis. Tofte og hans kolleger var så overbevist om at de utøvde sitt virke ”for rikets sikkerhet”, at de rett og slett kunne heve seg over det samme rikets lovverk. I kampen for rikets sikkerhet var alt lov.”Målet helliger middelet”.

I kjølvannet av Lundkommisjonens drepende konklusjoner ble det beslutta å gjøre storreingjøring i de hemmelige tjenester. Vaske ned tak og vegger. POT ble til PST. Men ble det lufta ut? Eller ble miljøet, med PSTs vitende og vilje, bare overført til takskjegget i et rom i sjette etasje i Handelsbygningen – et steinkast fra USAs ambassade i Oslo?

Det er i dette bildet det blir interessant å trekke inn Treholtsaken. I vide kretser oppsummeres saken omtrent slik: ”Jo, det kan vel hende at det har vært kutta noen hjørner, men at overvåkinga har tydd til direkte ulovligheter? Nei, det kan vi ikke tro.”

Om det kan ha vært kutta i svingene?! For å ta ett eksempel: Sjefen for datatilsynet, Bjørn Erik Thon, sier i dag at det er forbundet med rettsgarantier å bli overvåka; man skal ha innsyn, rett til forsvarer etc. Ja - bare spør Arne Treholt! Hvilke rettsgarantier hadde han og hans kone da de døgnkontinuerlig ble overvåka – ulovlig – med POTs CIA-installerte videokamera!?


ANDERS ANUNDSEN: Forhaster seg ikke. Foto: Frp

Lederen for Kontroll- og konstitusjonskomitéen i Stortinget, Anders Anundsen (Frp), ser med alvorlig blikk inn i TV 2s kamera og sier at han ”vil ta initiativ til at komitéen skal sende et brev til Justisdepartementet. Det vil skje allerede tirsdag, da vi har vårt neste møte.”

De er helt sikker på, herr komitéformann, at De ikke skal vente til at neste stortingssesjon er erklært gjenåpna? Slik at vi ikke kommer i skade for å forhaste oss?


Share
|

Arild Rønsen. Født 27. november 1955. Norsk journalist, redaktør, musiker og forfatter, kjent som fan av Vålerenga og som rock- og jazz-skribent.