Arild Rønsen

TREHOLT: I livlig samtale med Titov på åpen gate. Snart det eneste som er bevist i denne saken.

En tjuv i PSTs arkiver?

Hva mer er ”borte” i PSTs Treholt-arkiv? Det aller viktigste ”forsvant” for mange år siden.

Samtidig som VG kan fortelle at PST sitter på lydbåndopptak av Kari Storækres samtaler med sin venninne fra 1983 – og lekker innholdet - får Gjenopptakelseskommisjonen beskjed om at ulovlig innhenta video- og lydbåndopptak fra samme periode er ”forsvunnet”.

Sjokkerende? Egentlig ikke. Dette er mønsteret i Treholtsaken. POT/PST har siden arrestasjonen i 1984 konsekvent lekka materiale til samarbeidsvillige partnere i pressen. Mest velvillige var redaktørene i Bergens Tidende, som i tida mellom arrestasjonen og domsavsigelsen fungerte som høylydt megafon for påtalemyndigheten.

Det meste i saken handler nå om pengebeviset. Når dette beviset nå ser ut til å rakne, er det ingen mangel på forståsegpåere som mener at ”dette med pengene egentlig ikke var såååå viktig; han ville blitt dømt uansett”. Feil. Uten pengebeviset, ville Arne Treholt høyst sannsynlig fått en bot, eventuelt kombinert med en mild fengselsstraff for brudd på etiketten offentlige tjenestemenn bør følge.

Men hvorfor hersker det tvil om pengebeviset? I tillegg til rabalderet rundt teipbiten, handler det om at ting er ”borte”. I sin tid bekrefta nemlig sjefen i retten, Astrid Rynning, at hele dommen var lest inn på lydbånd? Hvor disse lydbåndene befinner seg? Se, det vet ingen. De er ”forsvunnet”.

Og hvorfor er dette så vesentlig? Fordi lydbåndopptak jo ville ha stadfesta, en gang for alle og for all framtid, hva som opprinnelig ble sagt i rettssalen. Altså hva Arne Treholt ble dømt for. Hvor mange dollar lå i hans koffert? Hvem hadde han fått dem fra? Og hvordan var det egentlig med fordelinga mellom 50- og 20-dollarsedlene i den konvolutten som sprakk i de avbrutte bevisopptakene for Høyesterett? Alt dette ville vi fått svar på. Om de ansvarlige hadde tatt vare på lydbåndopptakene.

Tilfeldig at de er ”forsvunnet”? Like tilfeldig som at de videobåndene som med all mulig tydelighet burde vise om POT virkelig foretok ransakinger i Treholts leilighet i mai og august 1983 nå er ”forsvunnet”?


Share
|
<

Arild Rønsen. Født 27. november 1955. Norsk journalist, redaktør, musiker og forfatter, kjent som fan av Vålerenga og som rock- og jazz-skribent.