Arild Rønsen

STEIN BJØNTEGÅRD: Nyhetssjef i NRK, tidligere NTB-medarbeideer. Uttaler seg muligens på noe sviktende grunnlag? Foto: NRK

Har NRKs nyhetsredaktør løst Treholtsaken?

Treholtsaken eksploderer i disse dager, nær sagt i alle bauger og kanter. Men ikke alle som uttaler seg om saken har like god greie på den. Heller ikke de såkalte ekspertene. Et eksempel er NRKs nyhetsredaktør, Stein Bjøntegård.

I Dagsrevyen i kveld er han ikke helt sikker på om Treholt ifølge POT Politiets Overvåkingstjenste, nåværende PST) skal ha mottatt 40.000 eller 50.000 dollar. Hvor mye veit Bjøntegård egentlig om Treholtsaken?

I sin egen kanal, NRK P1, nærmere bestemt i det utmerkede radioprogrammet ”Her og nå”, sa han i ettermiddag hva jeg nå skal sitere. Utsagnet er presist gjengitt – fint med nettradio – og starter etter at programlederen har bedt sin sjef forklare hva som kunne være motivet for at politiet eventuelt fabrikkerte ”pengebeviset”. Bjøntegård forteller at det dreide seg om to angivelige innbrudd i Arne Treholts leilighet i Oscars gt. 61, og fortsetter:

”Det var 10.000 dollar det var snakk om i den første (ransakingen 17. mai 1983, min merknad). Det var rett etter at Treholt hadde møtt sin føringsoffiser Gennadij Titov i Helsingsfors - og hvor POT var til stede, og også tok bilder av de to sammen. De så at det ble overlevert en … en … konvolutt, og de påsto at det da var 10.000 dollar i den, og at de da hadde beviset, altså pengebeviset, på det.”

Hvis dette skulle være riktig, ville det i så fall være revolusjonerende nytt i Treholtsaken. Et av de viktigste poengene i saken, som i aller høyeste grad må ha ridd POT som en mare, er jo nettopp at etaten – til tross for at de i årevis visste nøyaktig hvor Arne Treholt befant seg, 24 timer i døgnet – aldri så noen verdens ting til overlevering av verken dokumenter eller penger!

Om så hadde vært tilfelle, ville jo Treholtsaken aldri blitt noen Treholtsak – annet enn som en rein transportetappe for et sikkerhetspoliti med udiskutabelt fellende bevis.

Problemet for NRKs nyhetssjef Bjøntegård er at slike bevis ikke fantes. Ikke da, og ikke nå.


Share
|

Arild Rønsen. Født 27. november 1955. Norsk journalist, redaktør, musiker og forfatter, kjent som fan av Vålerenga og som rock- og jazz-skribent.