Arild Rønsen

IMAM ALI: Bør hans åndsbrødre få utdanning ved Universitet i Oslo?

Imamutdanning ved UiO?

Ja, hvorfor ikke – all den stund det utdannes prester ved det teologiske fakultet?

På nytt reises forslag om å utdanne imamer ved Universitet i Oslo, og jeg ser ingen grunn til å la meg opprøre. Imamer kan da umulig være noe verre enn biskoper.

Men mitt hovedanliggende når det gjelder religion i dag er dette: Nå må vi snart få sluttført prosessen med å skille stat og kirke!

Nylig tok både Senterpartiet, SV og Arbeiderpartiet standpunkt i spørsmålet om hvor den 12. bispen skal ha sete. Hvorfor legger de seg borti dette? Den dagen vi har satt et skarpt skille mellom stat og kirke, slipper vi denne typen fordummende debatter i offentligheten. For om stat og kirke ikke lenger har noe med hverandre å gjøre – er det ikke da aldeles opplagt at kirken sjøl må få bestemme hvor de ønsker at både den ene og den andre biskopen skal ha kontor?

Samtidig som samrøret mellom kirke og stat opphører, er det min oppfatning at de religiøse får klare seg sjøl økonomisk. Hva er det for slags naturlov som tilsier at et spesielt livssyn – i vårt tilfelle alle spesielle livssyn – skal nyte godt av Statens midler?

Jeg er ikke medlem av noe tros- eller livssynssamfunn, og akter heller ikke å bli det. I det øyeblikk statskirkeordninga går over i historien, vil mitt ståsted sannsynligvis være flertallets ståsted her i landet. Det er liten grunn til å tro at folk vil gå mann av huse for å melde seg inn i kristendommen. Det folk trenger, er støtte ved begravelser. Det mener jeg det offentlige bør bekoste, gjerne i form av prestetjeneste, om det er det de etterlatte etterspør. Giftemål mener jeg bør gjøres hos byfogden – så får overtroende av alle avarter ordne sine private seremonier der de måtte ønske. På egen regning, selvfølgelig – slik alle vi gudløse som fikser egne, stilige selskap i slike sammenhenger må gjøre.


Share
|
<

Arild Rønsen. Født 27. november 1955. Norsk journalist, redaktør, musiker og forfatter, kjent som fan av Vålerenga og som rock- og jazz-skribent.