Arild Rønsen

La røykerne i fred!

Jeg blir så lei av moralister, og helsemoralistene er verst av dem alle. Forbud mot røyking på bussholdeplasser i utendørs terreng?

Den norske Kreftforening, Den norske Lægeforening, og Norges Idrettsforbund lanserer via Aftenposten i dag nye, og svært radikale forslag mynta på folk som fortsatt røyker. I 1973 røyka over 50 prosent av den mannlige befolkninga daglig, en andel som i dag er redusert til 21 prosent. Gledelig utvikling med tanke på folkehelsa, men altså noe som har skjedd uten andre inngrep enn sunn fornuft og Røyekloven anno 2004 – en lov de fleste i dag ser som fornuftig.

Røykeloven er et fornuftig inngrep, fordi den skjermer alle oss som ikke røyker fra å bli passive røykere. Det fortjener vi faktisk ikke – i særdeleshet ikke alle vi ikke-røykere som liker å ferdes på mørke klubber og caféer.

Men ett sted må grensa gå. Når leder i organisasjonen Tobakksfritt, Tore Sanner, sier at ”de aller fleste ikke-røykere plages av at det til stadighet er røykerne som okkuperer leskur på holdeplassene” – ja, da høres det ut som en revytekst. Men så er dessverre ikke tilfelle. Fyren mener det – og påstår å ha Sykepleierforbundet og Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke i ryggen.

En representant for aksjonen sier til NRK at nikotin er det eneste lovlige middelet i salg som beviselig fører til død og fordervelse. Og da er vi nettopp ved poenget: Hva skal Staten ha rett til å bestemme på vegne av enkeltindividet? Jeg kjenner mange røykere som sier det sånn: ”Ja, jeg veit det er usunt. Men jeg vil heller ha 30 år til der jeg kan slappe av og ha det godt, enn 40 år der jeg hele tida går rundt og savner røyken min.”

Er ikke det et valg hver og en av oss skal ha rett til å ta?

Jeg føler virkelig med røykerne som denne vinteren har hutra seg gjennom den ene røykepausa etter den andre, på et eller annet forblåst fortau. Muligens ei fornuftig ordning, selv om jeg ikke skjønner hvorfor store firmaer ikke kan gjøre som Oslos tinghus – å opprette et eget røykerom? Det lukter aldeles forferdelig der inne, og ikke ti ville hester skulle få meg til å oppholde meg mer enn tre sekunder der inne! Men dét må da være opp til den enkelte å bestemme, så lenge det ikke plager andre?

Når kommer rasjoneringskorta på sjokolade og napoleonskake?


Share
|

Arild Rønsen. Født 27. november 1955. Norsk journalist, redaktør, musiker og forfatter, kjent som fan av Vålerenga og som rock- og jazz-skribent.