Arild Rønsen

INGER LISE HANSEN: I utakt med sitt partiprogram.

En kristen middelvei?

Inger Lise Hansen opptrer ytterst illojalt. Den eneste grunnen til at hun overlever i sin stilling som nestleder i Kristelig Folkeparti, er at hun inntar standpunkt de fleste av oss andre liker.

Da partiets øverste tillitsmenn søndag møttes til krisemøte i Stavanger, våkna de til en utgave av Aftenposten som over hele forsida kunne fortelle at partiets nestleder ”vil fornye partiet”. Det er ikke småting Aftenposten mener å ha dekning for, og som det skal vise seg at avisa har dekning for:

• Ny Israel-politikk
• Ja til homofilt ekteskap
• Ja til EU
• Nei til kristenkrav

Her mangler bare angrep på kontantstøtteordninga. Utover det har hun, nestlederen i partiet, skutt ned alle KrFs kjernesaker – et knapt år etter at partiets landsmøte tilnærma enstemmig slutta seg til stikk motsatte standpunkt av hva Hansen forfekter i Aftenposten.

Inger Lise Hansen vekker oppsikt med sitt utspill, men hun blir ikke utsatt for noen slags forfølgelse av de dominerende avisenes kommentatorer. Hvorfor? Fordi kommentariatet liker hennes politiske ståsted. Hva hadde skjedd om nestleder i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen, hadde tatt en Inger Lise Hansen, og – midt mellom to landsmøter – tatt til orde for:

• Nei til EØS
• Soldatene hjem fra Afghanistan – nå!
• Fjern formuesskatten
• Ja til karensdager
• Nei til homoekteskap
• Bestemor ut på anbud

Ville det blitt baluba? Njaaaa … Eller om nestleder i Høyre, Jan Tore Sanner, hadde latt seg intervjue i Dagsavisen, og Arne Strand hadde kunnet oppsummere:

• Nei til EU
• Norge ut av Nato
• Nei til friskoler
• Varig vern av Lofoten/Vesterålen
• Rikfolk tåler høyere skatt
• Slå ring om sykelønnsordningen

Ekstreme eksempler? Ikke i forhold til Inger Lise Hansens angrep på KrFs partiprogram. Hansens linje er ei linje for å utradere Kristelig Folkeparti som Kristelig Folkeparti. Hvis Inger Lise Hansen lykkes; hva vil da skille hennes Kristelig Folkeparti fra Venstre? Eller Høyre?

For min del ser jeg gjerne at Kristelig Folkeparti går til grunne; ethvert parti bygd på religiøs grunn er en uting. Men at jeg skulle få drahjelp av folk i partiets innerste kjerne? Det hadde jeg aldri turt å håpe på.


Share
|
<

Arild Rønsen. Født 27. november 1955. Norsk journalist, redaktør, musiker og forfatter, kjent som fan av Vålerenga og som rock- og jazz-skribent.