Arild Rønsen

Det umulige pengebeviset - kapittel X

«REISEKASSA» SOM FORSVANT

Forfatteren sitter og lurer på hva som egentlig sto i andre avsnitt på side 66 i Treholtdommen. Opprinnelig. Før noen begynte å snoke. Her er det som ble offentliggjort i 1991, altså avgradert – og enhver kan jo stille seg spørsmål om hva som var ”hemmelig”? Begrunnelsen for at Treholt i det hele tatt ble dømt, var uomtvistelig at han hadde mottatt penger som takk. Så hva skulle tilsi at følgende avsnitt skulle gjøres ”ikke offentlig” i 1985?

”Ved ny ransakning i tiltaltes leilighet 22. august 1983 fant politiet i samme attachékoffert nærmere US $ 30 000 i kontanter. Pengene var fordelt i 3 bunker. To av bunkene ble tellet opp nøyaktig. Den ene inneholdt US $ 10 0000 i ubrukte hundre-dollar sedler. Sedlene lå i nummerrekkefølge. Den andre bunken utgjorde US $ 15 000 og besto av femti- og tyve-dollarsedler. Den tredje bunken ble ikke tellet opp nøyaktig. Den ble anslått å inneholde ca. US $ 5 000 med en mulig feilmargin på et par hundre dollar i hver retning. Bunken besto av femti-dollar- og tyve-dollarsedler. Fordelingen mellom disse valørene er ukjent.”

Hva var det som ikke kunne offentliggjøres? Hva er det ved disse linjene som kunne skade rikets sikkerhet? Her står jo ikke annet enn at politiet har ransaka leiligheten til Arne Treholt, og at de har funnet penger. Neppe noen nyhet – ettersom dommen nettopp hviler på at Treholt har spionert for penger.

Den første bunken er grei. Det var penger fra Irak. Saddam Husseins agenter hadde visstnok for vane å gå rett fra banken til han eller hun som hadde ytt diktaturet en tjeneste. ”Den tredje bunken” er i og for seg også grei – for det må jo handle om den konvolutten Arne Treholt benevnte som sin ”reisekasse”. Den han ble arrestert med på Fornebu. Det er i hvert fall hundre prosent sikkert sant, hvis dette da ikke var første gang han reiste rundt med ei «reisekasse». Hvilket er lite trolig.

Men fantes det noen gang tre konvolutter i Arne Treholts koffert? Eller er det sånn at den tredje bunken, eller den andre, er en fiksjon? At alt de fant var Irak-pengene og ”reisekassa”?

Hvordan skulle man nå, i ettertid, «fordele» disse pengene? Om man tolker «besto av femti- og tyvedollarsedler» til å bety jevn fordeling av beløpet, altså 7500 dollar i hver av valørene, blir resultatet 525 sedler – 375 20-dollarsedler, 150 50-dollarsedler. Men et slikt antall sedler er komplett umulig å stappe inn i én og samme konvolutt.

Hvis man med jevn fordeling mener like mange sedler i hver valør, ender man opp med 214 50-dollarsedler og 214 20-dollarsedler – til sammen 428 sedler. En umulighet også det selvfølgelig, å få inn i konvolutten, til og med for POT. I tillegg ”stemmer” ikke det regnestykket. 214 50-dollarsedler og 214 20-dollarsedler blir nemlig ikke US $ 15 000. Men US $ 14 980. Men et slikt avvik hadde jo vært til å leve med - selv om etterforskerne, Hansen og Solemsjø, sier at de, riktignok med stort besvær, tok pengene ut av konvolutten, og at de til og med ”tellet dem nøyaktig”. Det må de nødvendigvis ha gjort, for å komme fram til den runde summen US $ 15 000!

Hansen og Solemsjø påstår altså at de telte penger, og at de kom fram til nøyaktig 15.000 dollar. Problemet er at politietterforskere som teller penger aldri oppgir sine funn i beløp. De skal telle antall sedler, for deretter å angi valør. Denne metoden gir et sikkert resultat, og er i tillegg raskest å utføre. Nettopp slik FBI gikk fram under en ransaking i Treholts leilighet i New York.

Hansen og Solemsjø hadde med seg to kameraer. Et ”vanlig”, altså håndholdt, og et som sto på stativ. Men alt de kom opp med, var fotografier av et tilfeldig sammenraska antall dollarsedler, fotografert på et laken! Ingen serienummer! Ikke et ord om fordeling mellom valørene! Ingenting som kunne bevise at bildene faktisk var tatt i mistenktes leilighet! Bildene kunne vært tatt når som helst, og hvor som helst!

Hva steller de med på politiskolen? Her sitter POTs spanere med beviset i hånda, sju års intens overvåking er krona med seier. Pengene ble lagt i «bunker», og telt opp i tusen for tusen. Botanikere ville sagt at Hansen og Solemsjø satt der med selveste ”Ida” i fanget – og så gidder de ikke å avbilde kunstverket?!

Kan du flere?


Share
|

Arild Rønsen. Født 27. november 1955. Norsk journalist, redaktør, musiker og forfatter, kjent som fan av Vålerenga og som rock- og jazz-skribent.