Arild Rønsen

Kan Finnmark bli Krim? That’s the question.

En smått uforløst thriller om mulige framtidige konflikter i nordområdene.

Ørjan Nordhus Karlsson har solid bakgrunn for egne meninger. Han er i dag fagdirektør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, og har bakgrunn som tjenestemann i Forsvarsdepartementet. Når han nå gyver løs på et framtidig scenario langs grensa mellom Norge og Russland, er det altså en utprega fagmann som taler.

For handlinga foregår i framtid. Det forstår man, når Norge allerede disponerer jagerfly av typen F-35 og det befinner seg et LNG-anlegg på Melkøya. Som sagt – Nordhus Karlsson veit hva han skriver om.

Problemet er at scenarioet han beskriver, at Russland skal annektere Finnmark, er rivi fullstendig ut av virkeligheten. En sak er at det eneste russiske soldater har gjort på norsk jord, er å frigjøre Finnmark fra Hitlers tyranni. Viktigere er det at Russland per i dag er Nato nær sagt ydmykende underlegen. Om Tyskland skulle følge ordre fra Donald J. Trump og Jens Stoltenberg; 2 prosent av BNP til Forsvaret – en ordre Angela Merkel heldigvis blankt avslår – ville Tyskland aleine ha større militær kapasitet enn Russland!

Og er det sannsynlig at Frankrike vil sette ned foten for utløsninga av artikkel 5 i Nato-traktaten, den som sier "en for alle, alle for en"? Mens Ungarn og Polen ikke gjør det?

Men i romanform er det selvfølgelig lov å dikte! Det gjør Nordhus Karlsson ganske bra. Men jeg syns miksen av russiske infiltratører, kidnappinga av den man trodde var Russlands utenriksminister Lavrov, en mulig femtekolonne, og nok en kvinnelig norsk spesialsoldat i James Bond-avdelinga kunne vært utnytta bedre. For spenningas skyld. Action-scenene er kort og godt ikke godt nok fortalt.

Og avslutninga er et solid antiklimaks. Skal man dikte – så kan man vel like gjerne med bred pensel tegne et scenario der Russland virkelig har annektert Finnmark?

ØRJAN NORDHUS KARLSSON
Hvit armada
Gyldendal


Share
|

Arild Rønsen. Født 27. november 1955. Norsk journalist, redaktør, musiker og forfatter, kjent som fan av Vålerenga og som rock- og jazz-skribent.