Arild Rønsen

Rapport: Ei uke i Heimevernet

Forsvarssjefen mener Forsvaret er null verdt. Aller dårligst står det til i Heimevernet. Her kommer en historie fra øvelse i Heimevernet.

Kort bakgrunnsinformasjon: Tidligere generalinspektør i Hæren, Robert Mood, mener dagens forsvar knapt er i stand til å forsvare strekninga Stortinget – Slottet. I en hemmeligstempla rapport, offentliggjort i Klassekampen, beskriver forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen tilstanden i så godt som hele Forsvaret som «på grensen mot ikke tilfredsstillende». Verstingen heter Heimevernet – der bare ett av 249 (!) områder anses som operasjonelt!

Noe av forklaringa kan ligge i hvordan øvelsene i Heimevernet tilrettelegges. Her kommer en historie fra øvelse i HV 02. Det er noen år siden, men er kanskje fortsatt representativ?

Vi var inne i ei snau uke, og så vidt jeg kan erindre var jeg én dag ute for å skyte på blink. Det skulle jeg ikke gjort. Jeg burde heller ha fulgt to av mine romkameraters beslutning. De fant nemlig ut at tida var inne for en snartur til København!

Da de mangla på oppstilling dagen etter, var det naturlig for troppssjefen å henvende seg til meg – jeg var de fraværendes nærmeste kompis i troppen.

- Korporal Rønsen, har du noen formening om hvor x og y kan befinne seg?
- Nei, troppssjef. Det har jeg dessverre ikke.

Det er da det skjer. Inn gjennom porten kommer to muntre herrer, bærende på et lass av taxfree-poser! Og du tror kanskje det endte med refs og noen døgn i kakebua? Tvert i mot. Rommet vårt ble belønna med et gedigent spekefat fra leirens eminente kjøkken, og fludiumet sto vi for sjøl – det kom fra Danmark. Siste kveld «i uniform» feira vi på Stortorvets Gjæstgiveri.

Jeg påstår ikke at dette er hverdagen i Heimevernet, men det inntrufne gir nok et bilde på at det ikke akkurat hersker streng, militær disiplin i Heimevernet. Og det fins ingen god grunn til å spørre hvorfor bare ett av 249 områder er ute av stand til å operere som et førstelinjeforsvar.

Forsvaret koster oss 50 milliarder i året, jeg bare nevner det.


Share
|

Arild Rønsen. Født 27. november 1955. Norsk journalist, redaktør, musiker og forfatter, kjent som fan av Vålerenga og som rock- og jazz-skribent.