Arild Rønsen

Haukene samles på valen

«Vi må for all del unngå et nytt våkenkappløp,» sier Jens Stoltenberg. Troverdig?

Natos generalsekretær Stoltenberg har fått audiens hos president Donald J. Trump, og en viss skepsis ser ut til å ha snudd til beroligelse. Trump står ved USAs forpliktelser til artikkel fem i Nato-traktaten – den som forteller at et angrep på en av oss, er et angrep på oss alle. Så er alt såre vel i Nato-familien?

Ikke helt. Trump rasler likevel med sablene. Han mener Europa betaler for lite til Nato-fellesskapet, og isolert sett har han rett. Det henger ikke på greip at USA skal dekke 75 prosent av utgiftene til alliansen. Ergo insisterer Trump på at alle medlemslandene i løpet av kort tid må nå målet om å bruke to prosent av BNP på forsvaret. Fremst i heiagjengen? Jens Stoltenberg.

Lyder det ikke hult, når Natos generalsekretær advarer mot «et nytt våpenkappløp» - samtidig som han jobber steinhardt for å øke forsvarsinvesteringene i alle sine medlemsland? Er ikke økning av investeringene i krigsindustrien nettopp ensbetydende med «våpenkappløp»?

To prosent av BNP til forsvaret er så mange penger at det knapt lar seg registrere på en moderne kalkulator. For Norges vedkommende, betyr det å øke forsvarsbudsjettet med omtrent 15 milliarder. Denne målsettinga har oppslutning av alle partier fra Arbeiderpartiet til Fremskrittspartiet – med Senterpartiet som den største pådriveren. «Vi skal forsvare hele landet.»

Målsettinga om to prosent er heldigvis urealistisk. Motoren i europeisk økonomi, Tyskland, sier blankt nei. Om Tyskland skal nå to prosent-målet, vil regninga være så astronomisk at selv kansler Merkel sier at nei – stopp en hal.

Men Jens Stoltenberg legger ansiktet i bekymrede folder. «To prosent må være målet, for alle Nato-land» - og får tommelen opp av Donald J. Trump.

Hva har skjedd på veien her? Som Lars Saabye Christensen så tindrende klart sier det: «Hvor var det det butta? Hvor er det blitt av alle gutta?»

Saken er ganske enkel: Den eneste muligheten for å unngå et nytt våpenkappløp er å ruste ned, ikke opp. Altså det stikk motsatte av det Nato og hva alliansens norske generalsekretær bedyrer. Jens Stoltenbergs frykt for våpenkappløpet står med andre ord ikke til troende.

Trist. Bare trist.


Share
|

Arild Rønsen. Født 27. november 1955. Norsk journalist, redaktør, musiker og forfatter, kjent som fan av Vålerenga og som rock- og jazz-skribent.