Arild Rønsen

Fy deg, Heidi!

Uber-bruker Heidi Nordby Lunde oppfordrer til å bryte loven. Problematisk?

Heidi Nordby Lunde er stortingsrepresentant for Høyre. Samtidig er hun aktiv bruker av drosjetjenesten Uber. Ikke nok med det; hun oppfordrer Uber-sjåførene om å stå på – trass i at myndighetene mener tjenesten drives ulovlig. Flere sjåfører er dømt til harde bøter.

Lov og orden-partiet Høyre oppfordrer altså til å bryte loven? «Ikke lovbrudd», mener Nordby Lunde. «Bare sivil ulydighet.»

Det blir selvfølgelig umulig for venstresida å ta Nordby Lunde på «sivil ulydighet». Om noen har erfaring fra å oppmuntre til sivil ulydighet, så er det venstresida. Da Gro Harlem Brundtland la Alta-elva i rør, hadde hun loven på sin side. Men venstresida la seg i lenker, i fysisk protest mot lovens bokstav. «Sivil ulydighet.»

Heidi Nordby Lunde mener Uber og lignende tjenester bare er tegn på framskritt; man utnytter ny teknologi. Jeg skjønner ikke dette. De få gangene jeg bestiller taxi, gjør jeg det via Oslo Taxis utmerkede app. Den fungerer alltid. Dette kan således umulig handle om «å ta i bruk ny teknologi» - det har gamlingene i drosjenæringa for lengst forstått.

Problemene i drosjenæringa er ikke teknologi. Problemet er at det er alt for mange som kjører drosje, og nå snakker jeg om hovedstaden. Etter at Høyre-byrådet deregulerte taxi-næringa, er det ingen tjenester som har økt så mye i pris som en biltur med drosje. Årsaken er enkel: Når en sjåfør står og venter på tur halvparten av sitt skift, må han eller hun nødvendigvis ha betalt for å stå stille. Altså må prisen på aktiv kjøring gå opp. To pluss to er fortsatt fire. Man må ikke være Einstein for å skjønne dette.

Hvis man gjør drosjenæringa til en hobby alle kan bedrive på fritida, er det mulig prisen blir billigere for passasjerene. Samtidig er det opplagt at næringa som sådan vil forsvinne. Det vil rett og slett bli umulig å livnære seg av å kjøre taxi, gitt at man fordrer anstendige lønns- og arbeidsvilkår. Og det gjør man vel, selv i Høyre?

Jeg vil snu lovbrudd-problematikken på hodet. Sexkjøploven gjør det forbudt å kjøpe sex i Norge. Ja, loven gjelder også for nordmenn i utlandet – bare spør Bård Hoksrud. Kjersti Toppe i Senterpartiet vil innføre samme praksis når det gjelder surrogati; hun vil straffe nordmenn som frakter en surrogat-baby fra USA eller India inn i landet.

Overført på taxi-lovverket, slik loven praktiseres i dag, er det altså brukeren som skal straffes, ikke den som tilbyr tjenesten. Det er lov å selge sex, men forbudt å kjøpe sex. Mange vil mene at det ene forutsetter det andre, men slik er nå loven. Den prostituerte driver lovlig virksomhet, kunden er kjeltring.

Det er med andre ord Heidi Nordby Lunde som burde bøtelegges, ikke hennes Uber-sjåfør. Det kunne jo blitt en artig sak å følge i rettssalen.

Men, ærlig talt: Slutt med dette «ny teknologi»-pratet. Slutt gjerne også med uttrykket «delingsøkonomi». Uber har ingen verdens ting med deling å gjøre. Uber er milliardbutikk, noe ganske annet enn å låne drillen av naboen.


Share
|

Arild Rønsen. Født 27. november 1955. Norsk journalist, redaktør, musiker og forfatter, kjent som fan av Vålerenga og som rock- og jazz-skribent.