Arild Rønsen

Dyrere med kommunen? Ja - men bedre

Jeg heier grunnleggende sett på Kari Elisabeth Kaski. Men denne gangen har Aftenposten rett.

«Hva er det Aftenposten holder på med?» spør SVs partisekretær Kari Elisabeth Kaski på twitter. Hun påpeker et tilsynelatende kollaps i Aftenpostens regnestykke. Problemet er kollapsen bare er tilsynelatende. Aftenposten har nemlig helt rett. Når kommunen nå tar over styringa, blir det dyrere. Aftenposten:

«I motsetning til Veireno er de ikke avhengig av å tjene penger. Dermed er det sannsynlig at denne ordningen blir vesentlig dyrere enn samtlige av anbudene kommunen mottok.»

Just precis, som svenskene sier. Hvorfor kunne Veireno levere et anbud som lå bort i mot 200 millioner lavere enn hva kommunen kunne gjøre det for sjøl? Fordi den eneste måten Jonny Enger kunne tjene penger på, var å tjene inn «det tapte» på dårligere lønns- og arbeidsforhold.

Aftenposten har helt rett. Når kommunen nå overtar ansvaret, vil ordninga over natta bli dyrere. Men vi som bor i denne byen betaler gjerne – så lenge søpla blir henta, og så lenge de som utfører jobben får den lønna de fortjener.

Jeg er varm tilhenger av at basistjenester som helsestell og skole skal drives i offentlig regi. Men vi må ikke lure oss sjøl til å tro at dette er billigste løsning for fellesskapet. Det viktige er at kommunal drift er den beste løsninga for fellesskapet.

Sannheten er at Veireno-skandalen er det aller beste utstillingsvinduet venstresida kan tenke seg. Billig er ikke ensbetydende med godt, og i dette tilfelle ser vi hvor langt utafor veikanten vi kan risikere å havne – om de som bestemmer bare ser på bunnlinja.

Når Oslo kommune nå endelig har overtatt styringa, håper jeg ingen kommer opp med finurlige idéer om igjen å sette søppeltømminga ut til private. Kommunen er god nok – og, by the way: Fins det noe regnskap på hva selve anbudsprosessen har kosta Oslo kommune?


Share
|

Arild Rønsen. Født 27. november 1955. Norsk journalist, redaktør, musiker og forfatter, kjent som fan av Vålerenga og som rock- og jazz-skribent.