Arild Rønsen

Det hellige livssyn

Hvorfor finansierer det offentlige Human-Etisk Forbund og Kirka?

Ikke mange er klar over det faktum Klassekampen noterte denne uka: Jo flere folk som melder seg ut av Kirka, jo flere offentlige kroner tilfaller alle de andre livssynsorganisasjonene. Når det regner på presten, så drypper det på klokkeren.

Etter at Kirka har blitt (halvveis) skilt fra Staten, har Stortinget bestemt at den samme Kirka skal få en fast sum i året, uavhengig av svingninger i medlemstallet. Stortinget har samtidig bestemt at de andre livssynssamfunnene skal få støtte tilsvarende hva hvert enkelt medlem i Kirka får. I dag får hvert medlem i Kirka drøyt 500 kroner i støtte (som i praksis dobles, i og med at kommunene gir det samme som Staten). Dersom Kirkas medlemstall halveres, dobles altså de offentlige inntektene til muslimene og humanetikerne.

Det glupeste Human-Etisk Forbund (HEF) gjør, reint økonomisk, er altså å få de latsabbene som ikke gidder å melde seg ut til å få ut finger’n. Om naboen melder seg ut av Kirka, er det ensbetydende med noen kroner ekstra til Humanismens hus.

En bærekraftig ordning? Neppe.

Prost Trond Bakkevig har skjønt at ordninga må opphøre. I stedet foreslår han en «flat livssynsskatt som alle betaler via skatteseddelen». Et naturlig spørsmål melder seg: Hvorfor skal vi finansiere livssyn via skatteseddelen?

Jeg stiller ikke spørsmålet fordi jeg vil betale mindre skatt; jeg står virkelig langt bak i køen av folk som roper på skattelette. Når sant skal sies, befinner jeg meg ikke i den køen i det hele tatt. Men jeg vil at skattepengene mine skal gå til fornuftige formål som kommer oss alle til gode – i all hovedsak betyr det veier, skoler, sjukehus, kollektivtrafikk, samt en dash kultur og folkeopplysning.

Men hvorfor skal jeg betale skatt for at Kristin Mile og Trond Bakkevig skal kunne bedrive sin forkynnelse på heltid? Hvorfor trumfer «livssyn» alt det andre vi vanlige folk er opptatt av? For meg må folk få lov til å tro på akkurat hva de vil, men jeg begriper ikke hvorfor det skal være Statens oppgave å finansiere forskjellige avarter av overbevisning, tro og overtro.

Kan en fornuftens mann som Trond Bakkevig forklare meg dette? Jeg kunne stille det samme spørsmålet til Kristin Mile i HEF, men svaret er egentlig for opplagt til at spørsmålet bør stilles. HEF er like avhengig av offentlig støtte som Kirka er. Derfor. Skjebnefellesskap.

Jeg veit at mange som går til gudstjeneste rundhånda gir velmente offergaver. Men de kommer altså gratis inn, for å overvære et foredrag som holdes med utgangspunkt i fortellinger om en ung mann som etter sigende gikk på vannet, som ble født uten forutgående kopulasjon, og som til sjuende og sist fløy til himmels etter å ha vært gravlagt i flere uker – før han en silde morgen skal vende tilbake for å dømme de fleste av oss til evig pinsel i Helvete!

Er det rart folk som meg stiller spørsmål ved om denne virksomheten bør finansieres over skatteseddelen?


Share
|

Arild Rønsen. Født 27. november 1955. Norsk journalist, redaktør, musiker og forfatter, kjent som fan av Vålerenga og som rock- og jazz-skribent.