Arild Rønsen

Foto: Wikipedia

Hva mener SVs sekretær om Forsvaret?

Mener SV virkelig at forsvarsbudsjettet er «for lite»?

SVs partisekretær Kari Elisabeth Kaski mener på twitter at jeg i dagens utgave av Klassekampen omtaler en «fiktiv debatt». Utgangspunktet er at jeg i Klassekampen hevder at de to som kjemper om topplassen på Oslo-lista vil ha «mer til hæren» og «litt færre bombefly».

Kaski får følge av tidligere SU-leder Andreas C. Halse, som på Facebook omtaler min hukommelse slik: «Det kan han (Rønsen) konkludere med etter å ha hørt et intervju om noe helt annet.”

Mitt utgangspunkt var et dobbelt-intervju med Reymert og Kaski i NRK, P2. Og la meg da sitere direkte fra “Politisk kvarter”. Lilla Sølhusvik spør, og det er Reymert som svarer:

- Veit du hvor stort budsjettet er for Langtidsplanen for Forsvaret?
- Nei, akkurat det store tallet …
- Men det du sier nå, er at du ikke veit hvor stort regjeringas budsjett er?
- Nei, det veit jeg ikke.
- Men det er for lite?
- Det er for lite. Det er for lite til hæren, og jeg ønsker en omprioritering der hæren får mere. Og så ønsker jeg jo at vi med jagerfly … at vi prøver å begrense det så mye som mulig.

Dette mener altså Halse er «et intervju om noe helt annet».

På twitter skriver Kaski at hun ikke uttalte seg om Forsvaret i dette radioprogrammet. Korrekt nok – og jeg veit av erfaring at det ikke er alt man får sagt i løpet av noen korte minutter i radio. Det jeg imidlertid kan slå fast, er at Kaski ikke benytta seg av sjansen til å ta avstand fra sin partikollegas omtale av forsvarsbudsjettet som «for lite".

Så hva mener Kaski? Er regjeringas budsjett for Langtidsplanen for Forsvaret «for lite», slik Reymert sier? Vil hun, som partisekretær i SV, virkelig øke forsvarsbudsjettet? Det vil i så fall være en oppsiktsvekkende nyhet. Hun leder tross alt et parti som er tufta på antikrigs-arbeid.


Share
|

Arild Rønsen. Født 27. november 1955. Norsk journalist, redaktør, musiker og forfatter, kjent som fan av Vålerenga og som rock- og jazz-skribent.