Arild Rønsen

VG i full spagat om norsk innsats i Syria

Det hersker full krig i VGs lederavdeling omkring norsk militær innsats i Syria.

4. mai skriver VG på lederplass - og jeg tillater meg å tro at det er politisk redaktør Hanne Skartveit har ført fingrene over tastaturet:

«Det å sende norske soldater inn i en situasjon som er så uklar og kompleks som det vi ser i dette konfliktområdet, er ingen enkel avgjørelse. Men den er nødvendig. Norge må ta sin del av byrden i kampen mot IS.

… Men vi må vite at kampen mot IS også er vår kamp. De utøver sin ondskap både i områder de har erobret, og i Europa. De truer oss. De har et forkvaklet menneskesyn, og er brutale og barbariske i sin fremferd.

Verden har stått overfor totalitære og menneskefiendtlige ideologier før, med katastrofale følger. Historien har lært oss at vi må kjempe mot slike krefter. Det nytter ikke å dukke. Norge må også bidra.»

Dagen etter, altså i dag, skriver VGs kommentator Frithjof Jacobsen:


FRITHJOF JACOBSEN: Stadig vekk på annen kurs enn sin overordnede?

«Derfor er det både kritikkverdig og merkelig at Solberg foretar den største opptrappingen av norsk militær innsats i hennes regjeringstid med et minimum av offentlig debatt. Operasjonen er bare forankret gjennom fortrolige samtaler med de parlamentariske lederne og et hemmelig møte i Den utvidede Utenriks- og Forsvarskomitéen på Stortinget.

Bidraget som nå sendes er på mange måter Solbergs Libya-bombing. Å sende norske soldater ut i en slik operasjon bør gjøres med størst mulig grad av offentlig støtte. Det oppnår man ikke ved å gjøre det i skyggene.

Men dessverre er det en lang tradisjon for dette nå. Betydelige norske krigsbidrag, med alt det innebærer av belastninger og risiko for dem som faktisk reiser ut med flagget på armen, gjemmes unna politisk debatt i Stortinget, eller forkles med vage ord og vendinger og kommunikasjonsfaglig tåkelegging. «Norge er ikke i krig» var noe av det første statsrådene i Stoltenbergs regjering sa da fire norske soldater ble drept i Afghanistan sommeren 2010.

At det ville være ubehagelig for Solberg å forklare hvorfor hun nå gjør det hun ikke har hatt tro på siden 2014, kan være noe av forklaringen. Men hennes belastninger ville vært minimale sammenlignet med dem som om noen uker eller måneder kan være i krig med IS i Syria. De fortjener bedre.»

Så hva mener egentlig VG? Er det slik at Norges bidrag er «nødvendig», med den følge at «Norge må også bidra»? Eller er regjeringas beslutning om å sende norske spesialsoldater «både kritikkverdig og merkelig»? Og at de som følge av dette "fortjener bedre"?

VGs leder- og kommentaravdeling står åpenbart i spagaten, og vi som lesere fortjener vel en oppklaring?


Share
|

Arild Rønsen. Født 27. november 1955. Norsk journalist, redaktør, musiker og forfatter, kjent som fan av Vålerenga og som rock- og jazz-skribent.