Arild Rønsen

Kan virkeligheten trumfe en action fiction-thriller?

Kan uskyldige mennesker regelrett kidnappes fra Sverige? Av CIA? Med svenske myndigheters aktive deltakelse?

«Spor» er ikke basert på en historie fra virkeligheten. «Spor» er en historie fra virkeligheten. Og den er ikke bare smått utrolig. Den er fullstendig uvirkelig. Men altså helt sann. Vi befinner oss i æraen av krigen mot terror – og der er øyensynlig absolutt alt mulig.

Jeg skal ikke røpe for mye av handlinga, for dette er i sannhet ei bok som like gjerne kan leses som en kriminalroman. En thriller fra virkeligheten. Den kunne vært ført i pennen av Jan Guillou eller Leif GW Persson; to herrer som ville skrevet fiction, men likevel svært virkelighetsnært. Den prisbelønte journalisten Lena Sundström har gjort en historie fra virkeligheten til en dokumantarisk thriller. Og det er like spennende.

Historien har forgreininger til Norge, gjennom forsvarsadvokat Brynjar Melings første kontakt med Mullah Krekar. Det er et sidespor, men likevel vesentlig for norske lesere: Hvordan kan dette ha vært rulla opp i svensk presse, uten at det har blitt megastorm også i norsk presse?

De tre journalistene det hele dreier seg om har mottatt det som er av priser i etterkant. Hvorfor de ikke har skrevet denne boka sjøl? Mitt tips er at de rett og slett ikke orka. Vi snakker om timer, uker, måneder, år. I kamp mot klokka, i kamp mot byråkratiet, i kamp mot bastante sikkerhetsmurer og – rutiner. Med fare for eget liv. Se på dette:

I etterkant av avsløringene, har mer enn 20 CIA-agenter blitt dømt til lange fengselsstraffer. Politikere både i USA og Europa har måttet tåle karrierefall. Unntaket er Sverige, utgangspunktet for hele saken – der kidnappinga foregikk. Fra Bromma flyplass, rett utafor Stockholm - med den svenske regjeringas og det svenske sikkerhetspolitiets vitende og vilje; de gjorde jo bare hva de trodde var riktig … Er man i henda på CIA, så er man i henda på CIA. Amerikanerne er jo siviliserte, og gjør aldri feil. Det er de andre som er bararer … eller?

Skildringene av tortur i denne boka er ikke spekulativ. De er dessverre bare nakne fakta.

I Sverige fikk skandalen – «Egyptaffären» - ikke følger verken for høyeste hold i politikken eller i det juridiske systemet. Tvert i mot: De involverte i påtalemakta ble forfremma til det aller høyeste – til riksadvokatnivå. Om noen nå drar paralleller til Treholtsaken her hjemme, der aktorene i saken i dag bestyrer henholdsvis statsadvokat- og riksadvokatembetet – ja, så er man på sporet.

Der slutter min omtale ei bok som burde være folkelesning – i hvert fall obligatorisk for alle journalister som ønsker å bruke tida si på dypdykk i kompliserte affærer. Jeg har gitt deg et spor, og du gjør lurt i å følge det.

LENA SUNDSTRÖM
Spor
Spartacus


Share
|

Arild Rønsen. Født 27. november 1955. Norsk journalist, redaktør, musiker og forfatter, kjent som fan av Vålerenga og som rock- og jazz-skribent.