Arild Rønsen

Hva med ...?

Om å bosette flyktninger: Hva med mange tusen nedlagte småbruk?

Det er et underlig skue, når Stortinget i dag går i gang med forhandlingene om de syriske flyktningene. Strengt tatt er jo denne saken veldig enkel å behandle: Partier som har flertall i Stortinget har vedtatt at Norge bør ta i mot til sammen 10.000 syriske flyktninger i år og neste år. Da er det vel egentlig bare å trykke på stemmeknappen?

I så fall er det Siv & Erna som må finne inndekning. Kan dét være så problematisk for den samlede opposisjonen? Jeg kan ikke forstå det. Alternativet er at Siv & Erna kaster kortene – og ingenting ville vel vært bedre enn det? Jeg skjønner at det kan være taktisk problematisk å overta regjeringstaburettene rett før et stortingsvalg. Men nå er det jo faktisk mer enn to år igjen til det valget.

Men så til bosettinga. Er det så vanskelig som mange vil ha det til? De siste 20 åra er det nedlagt rundt regna 3000 småbruk her i landet – hvert eneste år. Det skulle bli 60.000 bruk, det – og på et nedlagt småbruk ligger det vel i det minste ett hus?

I Småbrukarlaget får jeg opplyst at denne typen boligmasse er svært variert forvalta. Noe er revet. Noe har gått inn i sammenslåtte og større bruk. Noen steder bor folk fortsatt i husene, selv om gårdsdriften er nedlagt. Noen småbruk er blitt fritidseiendom.

Men det fins tusenvis av ledige småbruk! Gå inn på gardsbruk.no, og sjekk sjøl!

Man skal være forsiktig med å bruke uttrykket columbi egg, men her er jeg vel i nærheten av å ha funnet ett? Trygg, sikker, småskala matproduksjon – drevet av syrere som ganske sikkert har vært borti landbruk i sitt hjemland. Kom opp med et alternativ, du som har et bedre forslag!

Da gjenstår bare at Stortinget vedtar hva stortingsflertallet allerede har sine landsmøter i ryggen for å vedta.


Share
|

Arild Rønsen. Født 27. november 1955. Norsk journalist, redaktør, musiker og forfatter, kjent som fan av Vålerenga og som rock- og jazz-skribent.