Arild Rønsen

Burde m-l'erne vært kasta ut av skolen?

Bør Pegida-leder Max Hermansen miste retten til å undervise?

Hermansen er oppsagt fra sin deltidsstilling ved Opplæringskontoret for service og samferdsel. Årsak: Ledelsen mener hans syn på Islam er uforenlig med hans virksomhet som lærer. Jeg skjønner lite av dette.

Jeg veit ikke nøyaktig hva «service og samferdsel» innebærer, men Islam står neppe øverst på dagsorden. Det er likevel ikke det vesentlige. Det prinsipielt viktige, er om Hermansen – som lærer – skal ha rett til å hevde kontroversielle synspunkt i offentligheten, utafor klasserommet.

Jeg deler på ingen måte Hermansens syn på Islam, men har til gode å høre muslimske elever klage på hans undervisning. Det fins overhodet ingen dokumentasjon på at han fremmer sine synspunkt i undervisninga; Hermansen framstår på ingen måte som en mann som trer sine kontroversielle meninger ned over sine elever.

Debatten har blant annet gått i Klassekampen, og jeg tillater meg å oppsummere som følger: De som støtter at Hermansen har fått sparken, mener at lærere i samfunnsfag i offentligheten ikke i for stor grad må gi uttrykk for meninger som i for stor grad strider mot hva som er gjengs oppfatning blant kolleger som underviser i samfunnsfag. Eller kanskje bedre uttrykt: De må ikke gi uttrykk for oppfatninger som er i strid med hva storsamfunnet oppfatter som gangbare synspunkt.

Men har ikke Hermansen, i likhet med alle sine kolleger, en læreplan han underviser med bakgrunn i? Og er det ikke sånn, at om han avviker fra den – ja, så blir han kalt inn på rektors teppe? Inntil jeg får dokumentert at Max Hermansen har forsøkt å indoktrinere sine elever i sin egen mystiske islamofobe verden, mener jeg han må ha lov og rett til å undervise i norsk skole.

På tale om samfunnsfag, er det historisk vanskelig å komme unna ml-bevegelsen. Tro meg – i AKP(m-l)s medlemskartotek fantes mange lærere. Ikke minst lærere som underviste i samfunnsfag.

Vi – jeg var medlem – hadde væpna revolusjon og proletariatets diktatur på programmet. Synspunkt som lå temmelig langt unna innholdet i lærebøkene i samfunnsfag, for å si det forsiktig. Innføring av diktatur, om nødvendig med vold, var kanskje hakket mer ekstremt enn å være kritisk til muslimsk innvandring?

Mange av oss snakka høyt og tydelig i offentligheten, framfor alt om hva som hadde med samfunnsfag å gjøre. Burde vi vært utestengt fra landets katetre? Dét, må jo være den logiske konsekvensen, dersom oppsigelsen av Hermansen opprettholdes. Og sånn kan vi ikke ha det, i et land som setter ytringsfriheten høyt.

I det hele tatt; hvor er alle de som i kjølvannet av Charlie Hebdo har framstått som selverklærte ytringsfrihetsfundamentalister i denne saken? Fritt Ord-direktør Knut Olav Åmås? SV-leder Audun Lysbakken? Venstre-leder Trine "det fins ikke noe 'men' i ytringsfrihetsdebatten" Skei Grande?

Max Hermansen må få tilbake jobben sin.


Share
|

Arild Rønsen. Født 27. november 1955. Norsk journalist, redaktør, musiker og forfatter, kjent som fan av Vålerenga og som rock- og jazz-skribent.