Arild Rønsen

Hva om Paris skjedde i Texas?

Hvordan ville vi forholdt oss til EMK, hvis mulla Krekar hadde hatt pass utstedt i USA?

Mange har sikkert tenkt tanken, men det var Per Sandberg (Frp) som formulerte det klart i intervju med TV 2: Hva om Paris-terroristene hadde operert i Texas, og var amerikanske statsborgere – og på mystisk vis greid å flykte til Norge, og her meldt seg for politiet. Ville Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) og menneskerettighetene da forhindra oss i å utlevere terroristene til USA?

Spørsmålet er hypotetisk, men likevel korrekt å stille, all den tid norske myndigheters viktigste argument for ikke å utlevere mulla Krekar er at han risikerer dødsstraff i Irak. Gitt scenariet jeg har skissert – hypotetisk eller ei – det kan være liten tvil om at Texas-terroristene ville risikert dødsstraff i USA. Før døddstraffene ble eksekvert, ville de risikert torturkamrene på Guantanamo.

Om vi følger Lex Krekar, skulle norske myndigheter således nekta utlevering til Obama. Alle veit at dette ville vært helt utenkelig. Justisminister Anundsen i Nato-landet Norge nekter å utlevere dopkumenterte drapsmenn til Nato-landet USA? You bet.

Per Sandberg henviser for eksempel til at FNs flyktningkonvensjon stammer fra 1951, altså under helt andre forhold enn virkeligheten i dagens verden. Han fortjener å bli tatt på alvor, når han stiller spørsmål ved om de som formulerte denne teksten for over et halvt århundre siden kunne forutse hvordan slike forhold skulle behandles i 2015. «Var dette virkelig intensjonen?» spør Sandberg – og rister intenst på hodet.

Per Sandberg ber oss journalister om ikke å løpe i flokk; at vi evner å løfte hodet over den strikt personlige Krekar-saken. Han har et godt poeng.


Share
|

Arild Rønsen. Født 27. november 1955. Norsk journalist, redaktør, musiker og forfatter, kjent som fan av Vålerenga og som rock- og jazz-skribent.