Arild Rønsen

Man må selvfølgelig kunne engelsk?

Bør engelskkunnskapene være kriterium for å sitte i Nobelkomitéen? Nei.

Det ligger en forakt for den tradisjonelle arbeiderklassen til grunn, når Thorbjørn Jagland nå henges ut for «ikke å kunne engelsk». Men tillat meg noen stikkveier.

Når 69-åringen Geir Lundestad nå går av som sekretariatsleder for Nobelkomitéen, passer han på å gjøre det med et par stikk til «Nobel-systemet». Han burde kanskje gjort det tidligere, men det er forståelig at han har holdt tett. Man er, og bør være, lojal mot sine medarbeidere. Men har han rett i alt han nå sier?

Han har åpenbart rett i at komitémedlemmene bør ha en viss erfaring fra freds- og utenrikspolitikk. Dét, bør jo egentlig være selve kriteriet. Den beste illustrasjonen på at så ikke har vært tilfelle, er jo at Carl I. Hagen var dypt deprimert og nærmest på randen av seg sjøl da Frp ikke ga ham plass i komitéen! Carl I. Hagen! I Nobelkomitéen!? Hva har han stelt med i utenrikspolitikken, foruten å være eier av et parti der partistifteren var eksplisitt tilhenger av apartheid? Det faktum at det altså bare var intern krangel i Frp som gjorde at Hagen ikke hadde møteplikt i Nobelkomitéen, bør være bevis godt nok på mye i utvelgelsesprosessen skurrer.

Så hva med Thorbjørn Jagland? Han vokste opp i en arbeiderklassefamilie fra Lier. Faren var sveiser, mora kokk. Han ble født i 1950, og vokste opp i en tid da det ikke var vanlig å beherske engelsk spesielt godt. Bør dette utelukke ham fra vervet som leder av Nobelkomitéen? Selvfølgelig ikke.

Jaglands kritiker – Geir Lundestad – er cand. philol., med fagområde nyere historie med vekt på forholdet mellom USA og Vest-Europa under den kalde krigen. Mystisk gitt, om komitésekretæren er bedre i engelsk enn komitéformannen.

Thorbjørn Jagland er valgt og gjenvalgt som generalsekretær i Europarådet, en stilling han vel ikke kan ha om han bare er i stand til å kommunisere på norsk? Lundestads kritikk er således ikke annet enn uttrykk for akademisk snobberi.

Har Jagland gjort utelukkende glupe valg som leder av Nobelkomitéen? Nei! Tildelinga til EU og Barack Obama har begge vært katastrofale. Men dette har altså ingen verdens ting med Jaglands engelskkunnskaper å gjøre. Det har med politisk gangsyn å gjøre, eller i disse tilfellene mangel på politisk gangsyn. Hvordan man uttaler The Nobel Peace Prize, er et helt annet spørsmål.


Share
|

Arild Rønsen. Født 27. november 1955. Norsk journalist, redaktør, musiker og forfatter, kjent som fan av Vålerenga og som rock- og jazz-skribent.