Arild Rønsen

Enhetslister - allerede i 2015?

Samling til venstre? Det fins ingen vei utenom.

Jeg leser Klassekampen torsdag, og fryder meg over tittelen: «Nå går SV til venstre». I artikkelen siteres Snorre Valen i vendinger som at partiet skal vise at det går an å tenke «totalt annerledes … en radikal omfordelingspolitikk, en konsekvent klimapolitikk og å være en hard utenrikspolitisk opposisjon».

Heia! Jeg vil stemme på partiet til Valen, Karin Andersen, Audun Lysbakken – og Bjørnar Moxnes! Etter at Rødts landsmøte endelig kvitta seg med det marxist-leninistiske slagget, fins det ingen grunn til at disse flinke politikerne skal befinne seg i to forskjellige partier. Spesielt ikke, når SV-ledelsen nå varsler en sving til venstre. Da er det jo ingen forskjell på Rødt og SV – gitt det faktum, at Rødt per definisjon nå er blitt et sosialdemokratisk parti. Venstresosialdemokratisk, vel å merke. Men det er da vel også SV?

Jeg er kjent med at det rundt omkring foregår hva som på topplan i politikken kalles sonderinger. I lokalpolitikken er nemlig skillene om mulig enda mindre enn på riksplan. Ta et folkerikt strøk som Asker og Bærum, der den altoverskyggende saken er kampen mot 14 (?!) felts motorvei. Hvorfor i all verden skal motstanderne av motorveien der tvinges til å stemme enten SV eller Rødt? Partiene er jo skjønt enige!

Jeg veit at Miljøpartiet De Grønne mener det samme. Men all den stund Rasmus Hansson nekter å se forskjell på blått og rødt, anser jeg et listesamarbeid med dem som både utopisk og lite ønskelig. Men Enhetslista i Asker og Bærum 2015, tufta på alt hva Snorre Valen initierer i Klassekampen i går? Heia!

Enhetslister mellom SV og Rødtvil av mange årsaker – både med tanke på ressurser og politisk ståsted - være naturlig i mange kommuner i 2015. Jeg skjønner videre at en samling av de to partiene på riksplan vil ta tid. Men samlinga må komme. Vi kan ikke gå stortingsvalget 2017 i møte, der det sannsynlige resultatet er 3,8 prosent til SV og 1,0 til Rødt!

Kamerater, sånn kan vi bare ikke ha det!


Share
|

Arild Rønsen. Født 27. november 1955. Norsk journalist, redaktør, musiker og forfatter, kjent som fan av Vålerenga og som rock- og jazz-skribent.