Arild Rønsen

Terror som krim? Naturligvis.

En krimroman om terror retta mot Norge, som kom noen måneder før trusselen ble virkelighet?

Det kan se sånn ut, når forfatteren lar landets statsminister myrdes på Gardermoen. Han er i ferd med å ta imot falne nordmenn fra Afghanistan da udåden inntreffer – og det hele kan synes mystisk realistisk. Omtrent som da Tramteatret hadde premiere på «Deep Sea Thriller» noen dager etter blow-out’en på Bravo-plattformen i Nordsjøen.

Men sånn henger det ikke sammen. Som en oberst ved Forsvarets Høyskole sier det på TV i disse dager: Som NATO-medlem, som en av USAs mest trofaste allierte, som hovedbidragsyter til bombinga av Libya, som krigsoperatør i ti år i Afghanistan – man kunne gjerne legge til; «som verdens rikeste land». Vel, det er virkelig ikke merkelig at Norge blir terrormål. Sett utenfra, gir det seg nærmest sjøl at Norge er terrormål.

TV 2-ankeret Jan Ove Ekeberg har altså ikke vært synsk. Men han forholder seg til en mulig virkelighet, det skal han ha. Om han lykkes? Jeg vil si sånn passelig. Det blir litt for mange innfløkte par- og søskenforhold i grensesnittet mellom toppolitikken, soldatlivet, politiet, og de dypt hemmelige tjenestene.

Ekeberg skriver altså i krimtradisjonen som i disse dager oversvømmer TV 2. Svensk krim; den som alltid skal være «samfunnsengasjert». Johan Falk. Maria Wern. Anna Bengtzon, som alltid skal redde verden – «därför att jag bryr mig»! På mange vis det stikk motsatte av historiene om slabbedasker som Varg Veum og Harry Hole.

Ekebergs hovedproblem, er at han aldri greier å etablere en figur vi verken kjenner oss igjen i eller blir kjent med. Ingen Wallander, ingen Beck, ingen Thygesen. Ingen vi kan elske og/eller hate.

Men underholdende er det, som lett sommerlektyre betrakta. Og altså om et så aktuelt tema som norsk krigsdeltakelse/terror i Norge.

JAN OVE EKEBERG
Den barmhjertige terroristen
Gyldendal


Share
|

Arild Rønsen. Født 27. november 1955. Norsk journalist, redaktør, musiker og forfatter, kjent som fan av Vålerenga og som rock- og jazz-skribent.