Arild Rønsen

Hvem er han egentlig, denne Dalai Lama?

Hva veit du om Tibet? Ikke mye, vil jeg anta.

Dalai Lamas varslede besøk til Norge i mai har blitt en verkebyll for regjeringa; det toppa seg vel da noen foreslo at mannen skulle få lov til å besøke Stortinget – på betingelse av at han gikk inn bakveien. Altså fra Akersgata, ikke fra Løvebakken.

I skrivende stund synes det klart at regjeringsapparatet ikke vil møte Tenzin Gyatso, den fjortende Dalai Lama, men jeg kommer til å stille meg sjøl noen spørsmål:

Hva er det egentlig Dalai Lama representerer? Meg bekjent styrte hans forgjengere, før revolusjonen i Kina i 1949, et føydalt samfunn som hadde lite eller intet til felles med den demokratiske styreformen Norge innførte et drøyt hundreår i forveien.

Dermed har jeg noen spørsmål, som jeg skulle håpe noen kan svare på:

- Hva står Dalai Lama for, sånn reint generelt?
- Vil han, om han får makta, godta fri religionsutøvelse i Tibet?
- Er han tilhenger av frie valg i sitt Tibet?
- Vil han løsrive Tibet fra Kina, eller bare søke utstrakt autonomi?
- Hvordan stiller Dalai Lama seg til ytrings- og forsamlingsfrihet?
- Hvordan stiller Dalai Lama seg til spørsmålet om pressefrihet?
- Hva mener Dalai Lama om konflikten i Midtøsten; det må være mulig å spørre en «statsleder» om dette - i hvert fall en som har vunnet Nobels fredspris!
- Er Dalai Lama pasifist, og altså motstander av krigsindustrien, herunder Nato?

Når han ankommer landet, håper jeg noen pressefolk stiller ham disse spørsmålene – sånn at han ikkeutelukkende blir mottatt som «åndelig leder», og altså per definisjon som good guy. For alt jeg veit, kan han gi gode svar på disse spørsmålene.

Men det veit vi jo ikke før noen har spurt ham – eller hva?


Share
|

Arild Rønsen. Født 27. november 1955. Norsk journalist, redaktør, musiker og forfatter, kjent som fan av Vålerenga og som rock- og jazz-skribent.