Arild Rønsen

Tilfellet Rune Bjerke

Hvorfor må man ha avtale om bonus, oppå en lønn på 5 millioner?

Mange vil mene at det som nå følger er tanker fra en naiv mann. Det får stå sin prøve (men jeg har en anelse om at jeg har med meg ganske mange naivister).

DnB-sjef Rune Bjerke, han med «spleiselaget», får en halv million mer i bonus enn i fjor. Bjerke har ikke krevd mer enn avtalen hans tilsier, så om noen skal kritiseres, må det være det styret som har gitt ham denne typen goder. Og de, altså styremedlemmene, er det all grunn til å kritisere.

Problemet med denne typen innsigelser, er at de som i sitter i dette styret har en tendens til å sitte i ganske mange styrer. Samtidig som de sjøl, til daglig, er ansatt i høyt lønnede stillinger, der lønnsbetingelsene avgjøres av andre styrer – som ofte kan være sammensatt av folk de møter igjen i atter andre styreverv. You scratch my back, and …

Jeg forsøker ikke med dette å frita Bjerke for ansvar i galskapen. Det er han som styrer rentepolitikken på et vis som gir banken et historisk superoverskudd, som igjen fører til at aksjonærene får superprofitt, og som til sjuende og sist utløser hans egen superbonus. You scratch my back …

Mange vil trekke på skuldrene; spiller det noen rolle om Rune Bjerke tjener 5 eller 7 millioner? I samfunnsmessig forstand, betyr det intet. Men kunne man ikke forvente en større musikalitet? Jo, det syns jeg. Spesielt om den tiltalte er uttalt sosialdemokrat.

For det er dette jeg ikke skjønner – og nå kommer jeg til det mange vil oppfatte som naivt: Hva i all verden skal Rune Bjerke med 7 istedenfor 5 millioner?

Sosialdemokraten Rune Bjerke har vært sjef i DnB siden 2007, hvilket vil si at han må ha tjent sånn rundt regna 40 millioner i sin stilling som banksjef. Hva i all verden skal den fyren med mer penger? Hvis jeg hadde fått 40 millioner inn på konto, eller – vi kan nøye oss med 4 – så hadde jeg nedbetalt boliglånet mitt, og satt resten av penga på en høyrentekonto - og deretter jobba akkurat så mye som jeg hadde følt for. Hvem har behov for mer enn som så?

Og den såkalte «signaleffekten»? Fremad, kamerater – for et moderat lønnsoppgjør!


Share
|

Arild Rønsen. Født 27. november 1955. Norsk journalist, redaktør, musiker og forfatter, kjent som fan av Vålerenga og som rock- og jazz-skribent.