Arild Rønsen

Flytevest til Fredrik Fasting Torgersen?

Er flytevesten viktigere enn justismordet?

Det er mye mystisk med norsk rettsvesen. Noe av det aller rareste er likevel medias håndtering av det. Tenke seg til, at en bygdetulling som nekter å ha flytevest i båten kommer på riksdekkende tv og radio! Den høyt respekterte avisa Nordlys setter daglige klikkrekorder med historien om «den lille mann som tør stå opp mot storsamfunnet». Sannheten er at dette er en sak ingen andre enn lensmannen og 90-åringen sjøl burde hørt om. Hvor blir det av historiene om folk som opplever det som et overgrep at man tvinges til å bruke blinklys når man skal svinge?

Dette tenker jeg på, når jeg leser professorene Brandtzæg og Eskelands kronikk om Torgersen-saken i Aftenposten. Brandtzæg er professor ved Rikshospitalet, Eskeland ved juridisk fakultet i Oslo. Ingen av dem kan sies å være faglig diskvalifisert, for å si det forsiktig – og de skriver altså at «Torgersen-saken er et opplagt justismord». Så slenger de i bordet hva de mener er «utelukkelsesbevis – et faktisk forhold som er uforenlig med at Torgersen er drapsmannen». Ikke ett slikt bevis, men åtte! Om ett av dem viser seg holdbart, er det faktisk nok! Da er Torgersen offer for et justismord.

Hvordan våger media jevnt over å overse dette? Hvis professorene har rett, står vi jo overfor et av de styggeste overgrepene i norsk rettshistorie. Om noen sak burde rope på kollektiv kampanjejournalistikk, må det være Torgersen-saken. Vi veit alle hvor trangt nåløyet er hos Gjenopptakelseskommisjonen – men hvor er Tor-Aksel Busch hen?

Påtalemyndigheten, her ved Riksadvokaten, har faktisk både rett og plikt til å begjære at Gjenopptakelseskommisjonen beslutter gjenopptakelse, når den – altså påtalemyndigheten - forstår at den fellende dommen kan være feil. Ser virkelig ikke Busch at denne dommen kan være feil? Alle de fellende bevisene fra dommen i 1958 er jo grundig dissekert av et utall sakkyndige - og funnet totalt verdiløse!

Fredrik Fasting Torgerse fyller 80 i år. Tor-Aksel Busch har fortsatt muligheten til å skrive seg inn i en slags forsinka helterolle, men det begynner altså å haste.


Share
|
<

Arild Rønsen. Født 27. november 1955. Norsk journalist, redaktør, musiker og forfatter, kjent som fan av Vålerenga og som rock- og jazz-skribent.