Arild Rønsen

Kuvending fra Lasse Qvigstad?

Treholt: Har statsadvokat Lasse Qvigstad gjort «kuvending»? Eller er dette bare en ny taktikk for trenering?

Det handler om pressens rett til innsyn i lydbåndopptakene fra Treholtsaken. I sju år har herrene Qvigstad & Bush stritta imot, men nå lyder det annerledes. Qvigstad til Dagsnytt 18: «Jeg tror alle har den innstilling at det bør komme mer åpenhet rundt denne saken.»

Du verden, kan man kanskje tenke! Litt mindre imponerende blir kursendringa, når vi veit at den kommer etter pålegg fra Høyesterett, som rett ut sier at straffeprosessloven «ikke legger til rette for det som kan oppfattes som en trenering av en begjæring». Og hva slags kursendringer er det vi da egentlig snakker om? Det går liksom ei grense for hvilke myndigheter selv en statsadvokat kan sette seg opp imot.

Jeg er redd de som nå gleder seg over muligheten til å høre lydbånd, gleder seg litt for tidlig. Det kan fortsatt gå vinter og vår, og vi skal være klar over dette. Lydbåndopptakene vi nå sannsynligvis får innsyn i, er de som stammer fra hva som skjedde i åpen rett. Med dagens avisproduksjon – jmfr. Breivik- og Øygardsaken – ville alt dette materialet for lengst ligget på internett, og det til evig tid.

Slik sett er jo dette fortsatt en fullstendig uforklarlig farse. Det vi burde være opptatt av, er selvfølgelig det som skjedde i lukka rett. Snart 30 år i ettertid, drøyt 20 år etter at Muren falt – kan det virkelig finnes gode grunner med tanke på rikets sikkerhet, for å holde det som skjedde hemmelig? Jeg kan ikke forstå det. Og om det mot formodning skulle finnes slike årsaker – kanskje Qvigstad kunne gjøre rede for dem, uten å true rikets sikkerhet?

Personlig er jeg strengt tatt utelukkende interessert i avhørene av de to «innbruddstyvene», Hansen og Solemsjø. Det er pengebeviset som stadig vekk er nøkkelen i Treholtsaken. Samsvarer det disse etterforskerne sa i retten med hva som står å lese på side 76 i dommen?

Det er først den dagen dette kan dokumenteres – altså at det finnes et slikt samsvar – at vi kan slå oss til ro. Jeg tror dessverre vi aldri vil få høre disse avhørene. Mitt tips er at akkurat disse lydbåndene er «forsvunnet», eventuelt at noen glemte å trykke på opptaksknappen.

Men det er lov å håpe!


Share
|

Arild Rønsen. Født 27. november 1955. Norsk journalist, redaktør, musiker og forfatter, kjent som fan av Vålerenga og som rock- og jazz-skribent.