Arild Rønsen

Veit Jon Hustad hva et speil er?

Frekkere enn lusa. Jon Hustad har levd på statssubsidier hele sitt liv.

Jeg hører på Radiofront, som etter et ufattelig infantilt innslag om Christian Borchs briller er over på noe vesentlig. Velferdsstaten. Hvem betaler? Og hva bør vi bruke pengene på? En av tre stemmer tilhører Jon Hustad, som i kjent stil langer ut mot alenemødre som ikke greier å forsørge barna sine. «Hvorfor spør ingen hvorfor de har fått disse fire unga?»

Det er ikke nødvendigvis et stupid spørsmål. Men det er kjempedumt, når det kommer fra Jon Hustad! For hvor har han fått til livets opphold gjennom så godt som hele sitt voksne liv? Om ikke fra Staten?! Hans karriere har utspilt seg i Klassekampen, Morgenbladet og Dag og Tid – de tre (med unntak av Dagsavisen) avisene her i landet som er absolutt mest avhengig av statsstøtte!

Faktum er at Jon Hustad har levd på å skrive i hva folk flest oppfatter som marginale, elitistiske organ. Ett av dem sågar fordi han formulerer sine ekstreme synspunkt på nynorsk! Gudene må vite hva Hustad hadde ment om at Staten subsidierer et organ fordi det publiseres på nynorsk, hvis han sjøl ikke hadde lidd skjebnen å vokse opp i Hjørundfjorden!

Det er altså han – av alle! – som klager på at andre utnytter seg av velferdsstatens goder!

Det er plagsomt å høre Kristin Skogen Lund klage over vanlige folks lønnsnivå. Men Jon Hustad går jammen NHO-sjefen en høy gang. Hustad har faktisk ingen troverdighet i denne typen spørsmål, ikke før han går ut med krav om at hans nåværende og tidligere arbeidsgivere ikke lenger får subsidier – og at han dermed mister sitt eget inntektsgrunnlag.


Share
|

Arild Rønsen. Født 27. november 1955. Norsk journalist, redaktør, musiker og forfatter, kjent som fan av Vålerenga og som rock- og jazz-skribent.